Становлення та розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249302

Ключові слова:

блокчейн, цифрові технології, криптовалюта, віртуальні активи, організована злочинність, міжнародний тероризм, національний сегмент кіберпростору, відмивання коштів, економічна безпека, тінізація економіки, цифрова економіка

Анотація

Окреслено проблемні питання функціонування та подальшого розвитку ринку віртуальних активів в Україні. Досліджено історичний аспект правового регулювання питань обігу криптовалют як в Україні, так і за кордоном. Визначено засади розбудови ринку віртуальних активів в Україні. Висвітлено законодавчі ініціативи деяких держав світу щодо створення національних цифрових валют. Уточнено загрози та ризики використання криптовалют у світових масштабах. Окреслені загальносвітові тенденції розвитку та використання віртуальних активів, зокрема криптовалют. Визначено шляхи удосконалення законодавчого забезпечення обігу віртуальних активів в Україні.

Біографії авторів

В.Я. НОВИЦЬКИЙ , науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

В.М. ФИЦА , старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Гребенюк М.В., Лук’янчук Р.В. Правовий режим криптовалют: досвід ЄС. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 4. С. 310-323.

Гребенюк М.В., Черняк А.М. Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 218-221.

Кудь О.О., Кучерявенко М.П., Смичок Є.М. Цифрові активи та їх правове регулювання у світі розвитку технології блокчейн: монографія. Харків: Право, 2019. 216 с.

Логойда В.М. Перспективи врегулювання правового статусу криптовалюти в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 63. С.152- 157.

Михайловський В.І., Костюк О.В. Визначення поняття “криптовалюти”: міжнародний досвід. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 1. Т. 2. С. 226-231.

Овчаренко А.С. Правове регулювання віртуальних активів та криптовалют в Україні: сучасний стан та перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 200-202.

Прокопенко В. Віртуальні активи. Юридична газета. 2021. № 1(731).

National risk assessment of money laundering and terrorist financing UK 2020 URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/945411/NRA_2020_v1.2_FOR_PUBLICATION.pdf (дата звернення: 20.06.20210).

Про віртуальні активи: проект закону України від 11.06.20 р. № 3637. URL: https://w1 c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3 (дата звернення: 20.06.20210).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті