Організаційно-правові засади посилення спроможностей держави у сфері забезпечення кібероборони

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248846

Ключові слова:

національна система кібербезпеки, кібероборона, кіберпростір, кібервійскавійськова політика, інформаційно-телекомунікаційні системи, державне оборонне планування

Анотація

Досліджено питання забезпечення кібероборони. Розглянуто вітчизняні стратегічні документи, присвячені питанням кібербезпеки та кібероборони. Деталізовано засади реалізації державної військової політики з метою розвитку кібероборонного потенціалу. Окреслено перспективи утворення в Україні кібервійськ. Розкрито підхід НАТО до поняття та особливостей кібероборони. Висвітлено турецький досвід забезпечення кібероборони держави. Узагальнено перспективи удосконалення кібероборонного потенціалу з урахуванням результативних здобутків зарубіжного досвіду.

Біографія автора

С.А. КРАСНІКОВ , провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5.10.17 р. № 2163. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 446/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4462021-40009

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”: Указ Президента України від 17.09.21 р. № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121

Вітер О. Законодавче забезпечення у сфері оборони та безпеки: підсумки та перспективи. Голос України. 2019. № 3. – (5 січня 2019 р.).

Вдовенко С.Г., Даник Ю.Г. Проблеми та перспективи забезпечення кібероборони держави: збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: ВІКНУ, 2020. Вип. № 66. С. 75-89.

Роллер В.М. Правове регулювання здійснення кібероборони. Право і суспільство. 2018. № 5. Ч. 2. С. 137-141.

Соколов К.О., Гудима О. П. Підхід до розробки елементів структури системи виявлення деструктивного впливу у кіберпросторі. Наукоємні технології. 2019. № 4(44). С. 426-432.

Діордиця І.В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07. Запоріжжя. 2018. 40 с.

Островий О.В. Формування державної політики забезпечення кібернетичної безпеки в Україні: автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: спеціальність 25.00.02; Донец. держ. ун-т упр. Маріуполь, 2019. 20 с.

Живило Є.О., Черноног О.О. Стратегія кібероборони України: збірник наукових праць ВІТІ. 2017. № 4. С. 30-37.

Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони. URL: https://ua. interfax.com.ua/news/general/759797.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті