Проблеми забезпечення захисту кібепростору від діяльності терористичних організацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248842

Ключові слова:

тероризм, терористичні організацій, кіберпростір, кібератака, антитерористичне законодавство

Анотація

Досліджено проблеми забезпечення захисту кібепростору від діяльності терористичних організацій. Розглядаються існуючі у юридичній літературі визначення тероризму у кіберпросторі. Міститься аналіз законодавчих актів у сфері боротьби з тероризмом, серед яких виділяється Стратегія кібербезпеки України, а також Концепція боротьби з тероризмом. Висвітлюються основні тенденції розвитку діяльності міжнародних терористичних організацій з використанням інформаційних технологій, основні завдання яких зводяться до: пропаганди тероризму, у тому числі з використанням мережі Інтернет; вербування та навчання нових членів; отримання інформації про об’єкти можливих терористичних посягань; забезпечення терористичної діяльності; поширення інструктивних матеріалів виготовлення вибухових пристроїв. На підставі аналізу новацій антитерористичного законодавства країн ЄС запропоновані шляхи удосконалення протидії діяльності терористичних організацій у кіберпросторі.

Біографія автора

І.М. ОЗЕРЧУК , провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

Леонов Б.Д. Тероризм: інформаційно-правовий вимір. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 72-79.

Леонов Б.Д., Серьогін В.С. Удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень спеціальних програмних засобів у сфері протидії кіберзлочинності. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 98-106.

Нізовцев Ю.Ю. Судово-експертне дослідження ознак втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом віддалених атак на відмову в обслуговуванні: методичні рекомендації. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2016. 118 с.

Корченко О.Г. та ін. Ознаковий принцип формування класифікацій кібератак. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2010. № 4 (146). Ч. 1. С. 184-193.

Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій: навч. посіб. / В.М. Бутузов, В.Д. Павловський, Л.П.Скалозуб та ін.; за ред. Б.В. Романюка, Є.Д. Скулиша. Київ, 2011. 404 с.

Погорецький М.А., Шеломенцев В.П. Поняття кіберпростору як середовища вчинення злочину. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. № 2 (2), 2009. С. 80.

Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації. Стратегічні пріоритети. 2011. № 4. С. 12-17.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. № 2(42)/2014. С. 54-62.

Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи. Безпека інформації. 2013. Т. 19. № 2. С. 118-129.

Лук’янчук Р.В. Державне стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки: реалії сьогодення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Сер.: Державне управління. 2016. № 3. С. 131-137.

Ткачук Н. Стан та проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 129-134.

Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О.М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О.М. Литвинов. Харків: Факт, 2021. 870 с.

Рижов І. М. Основи аналізу терогенності соціальних систем: монографія. Київ: Магістр – ХХІ сторіччя. 2008. 288 с.

Енциклопедія соціогуманітарної інформології / ред. проф. К.І. Бєляков. Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2021. Т. 2. 432 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163–19#Text

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text

Іноземний досвід протидії тероризму: висновки для України: аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/inozemniy-dosvid-protidii-terorizmu-visnovki-d lya-ukraini

Новый отчет Европола о терроризме в странах ЕС: поводов для оптимизма по-прежнему нет. URL: https://vot-tak.tv/novosti/24-06-2021-otchet-evropola

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2020. 435 с.

Использование современных методов вовлечения лиц в террористическую деятельность: аналитический обзор / автор. кол.: Бондаренко А.Е. и др. ; под общей ред. А.П. Новикова. Москва: “Энциклопедия антитеррора”, 2013. 57 с.

Aron, R. Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann-Levy, 1962. Рр. 15-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті