Реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності: законодавчий аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248834

Ключові слова:

міжнародний принцип, міжнародне право, право міжнародної безпеки, міжнародна безпека

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню значення загальновизнаних міжнародних принципів у сфері забезпечення міжнародної безпеки. У висновках окреслені правові основи існування права міжнародної безпеки та підстави збільшення кількості основних принципів міжнародного права

Біографія автора

О.М. ЖЕРЕБЕЦЬ , начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Газізова Ю. Кіберзлочинність в Україні. Ера цифрових технологій – ера нових злочинів. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013606

Леонов Б.Д., Серьогін В.С. Поняття кіберзлочинності: дискусія триває: матеріали наук.-практ. конф. Актуальні питання кримінального права, м. Київ, 20 жовт. 2019 р. Київ: КНУВС, 2019.

Самойленко О.А. Протидія кіберзлочинам: криміналістичний аспект: навчально-методичний посібник. Одеса, 2020. 133 с.

Брижко В.М., Швець М.Я. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, доктора економічних наук, професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с.

Бутузов В. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз): монографія. Київ: КИТ, 2010. 148 с.

Петровський О.М., Лівчук С.Ю. Проблеми боротьби з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії. Young Scientist. 2019. № 12.1 (76.1). С. 55-59.

Сірко В.С. Організаційно-правові питання протидії кіберзлочинності. Право. 2020. № 2 (68). С. 103-105.

Тарасюк А.В. Кібербезпека на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи: монографія. Київ-Одеса: Фенікс, 2020. 404 с.

Марущак А.І. Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 127-132.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163–19#Text

Council of Europe. (2003). Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning 455 the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through 456 computer systems. URL:https://rm.coe.int/168008160f

Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів: монографія. Запоріжжя: Гуманітарний університет “ІДМУ”, 2003. 296 с.

Кіберзлочинність у всіх її проявах: види, наслідки та способи боротьби. URL: https://www.gurt.org.ua/articles/34602/.

Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.17 р. № 155-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/155-2017-%D1%80#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

Дубов Д. Формуючи нову стратегію кібербезпеки України: чи можемо уникнути помилок першої спроби стратегування? – (Аналітична доповідь). URL: https://niss.gov.ua/ doslidzhennya/informaciyna-politika/formuyuchi-novu-strategiyu-kiberbezpeki-ukraini-chi-zmozhemo

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті