Правове та організаційне забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури від кібератак

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248832

Ключові слова:

кіберпростір, кібератака, об’єкти критичної інфраструктури, кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури, правове забезпечення, організаційне забезпечення

Анотація

У статті розглядаються правові та організаційні аспекти забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури від кібератак. Звертається увага на позитивний досвід США у забезпеченні стійкості об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуються положення нової Стратегії кібербезпеки України, одним з пріоритетів якої визначено удосконалення нормативного забезпечення з питань кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відзначаються недоліки попередньої Стратегії кібербезпеки України 2016 року. Міститься детальний аналіз законодавчих актів та ініціатив з питань забезпечення кібербезпеки. Розглядаються загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури. На підставі аналізу чинного законодавства з питань забезпечення кібербезпеки України запропоновані шляхи удосконалення правового та організаційного забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури від кібератак.

Біографія автора

С.М. ЦЯПА , старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

За півроку СБУ нейтралізувала 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури URL: https://ssu.gov.ua/novyny/za-pivroku-sbu-neitralizuvala-300-kiberatak-na-obiekty-krytychnoi-in frastruktury

Іванюта С.П. Пріоритетні напрями законодавчого та організаційного забезпечення паспортизації об’єктів критичної інфраструктури. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-07/1_Ivaniuta-9af75.pdf

Державна система захисту критичної інфраструктури в системі забезпечення національної безпеки: аналіт. доп. / за ред. О.М. Суходолі. Київ: НІСД, 2020. 28 с.

Леонов Б.Д., Шостак Р.М., Серьогін В.С. Розвиток методичного забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів критичної інфраструктури (на прикладі США). Інформація і право. № 3(34)/2020. С. 88-95.

Рижов І.М. Базові концепти антитерористичної безпеки: монографія. Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. 327 с.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. 2014. № 2 (42). С. 54-62.

Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи. Безпека інформації. 2013. Т. 19. № 2. С. 118-129.

Лук’янчук Р.В. Державне стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки: реалії сьогодення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Сер.: Державне управління. 2016. № 3. С. 131-137.

Ткачук Н. Стан та проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 129-134.

Про невідкладні заходи з кібероборони держави: рішення РНБО України від 04.05.21 р.: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n005 3525-21#Text

Про Стратегію національної безпеки України: рішення РНБО України від 06.05.15 р.: Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287. Офіційний вісник України. 2015. № 43. Ст. 1353.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163–19#Text

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text

Congressional Research Service Report for Congress. Critical Infrastructures. Background, Policy and Implementation. 2002. URL: https://sgp.fas.org/crs/homesec/RL30153.pdf

Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки: Указ Президента України від 07.06.16 р. № 242. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/242/2016#Text

Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури: рішення РНБО від 29.12.16 р.: Указ Президента України від 16.01.17 р. № 8. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0014525-16#Text

Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.17 р. № 1009 URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1009-2017-%D1%80#Text

Загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.19 р. № 518. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF#Text

Визначено вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/170010_zakon-pro-kberbezpeku-nabuv-chinnost

Українські та американські фахівці обговорили стійкість критичної інфраструктури. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3254378-ukrainski-ta-amerikanski-fahivci-obgovorili-stijkist-kriticnoi-infrastrukturi-do-kiberatak.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті