Кібербезпека як важливий фактор забезпечення життєдіяльності вітчизняної енергетичної галузі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248828

Ключові слова:

енергетична галузь, кібербезпека, кіберстійкість, державна безпекова політика, кібератака, кіберзагроза, цифровізація, критична інфраструктура

Анотація

Досліджено питання забезпечення кібербезпеки вітчизняної енергетичної галузі. Розглянуто стратегічні засади підвищення рівня кіберстійкості комунікаційних та технологічних систем підприємств енергетичної галузі. Висвітлено позитивний досвід США та Великобританії щодо організаційно-правових засад запобігання та мінімізації посягань на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Деталізовано методологію аналізу кіберзагроз та оцінки ризиків порушення кібербезпеки об’єктів енергетичної інфраструктури. Узагальнено питання забезпечення кібербезпеки енергетичних об’єктів та автоматизованих систем. Висвітлено ініціативи та напрями діяльності РНБО України в контексті розбудови кібербезпеки енергетичних систем. Визначено шляхи удосконалення формування концептуальних засад забезпечення кібербезпеки в енергетичному секторі України.

Біографії авторів

С.М. СТЕЖКО , науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

В.М. ФИЦА , старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Посилання

Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.08.21 р. № 907. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-р#Text

Концепція забезпечення національної системи стійкості: Указ Президента України від 27.09.21 р. № 479/2021: URL: https://www.president.gov.ua/documents/4792021-40181

Даник Ю.Г., Вдовенко С.Г. Ланцюгові ефекти в кібердіях: зб. наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 64. С.71-90.

Мальцева І., Черниш Ю., Овсянніков В. Аналіз методик оцінки кіберстійкості критичної інфраструктури. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2021. № 12. Т. 4. С. 29-35.

Мельничук О. Управління критичною інфраструктурою держави: базові методи та критерії ідентифікації об’єктів. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. № 3 (42). С. 13-27.

Теленик С.С. Адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 37 с.

Ємельянов В.М., Бондар Г.Л. Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України. Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 5. С. 493-523.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. № 2(42)/2014. С. 54-62.

Діордиця І.В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07. Запоріжжя, 2018. 40 с.

Лук’янчук Р.В. Державне стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки: реалії сьогодення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2016. № 3. С. 131-137.

Ткачук Н. Стан та проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 129-134.

Securing Energy Infrastructure Act of the USA 2021. URL: https://www.congress.gov/bill/ 116th-congress/senate-bill/174

Релейний захист та кібербезпека енергетичних систем: підручник / Є.І. Сокол та ін. ; під заг. ред. проф. Є.І. Сокола. Харків: Панов А.М., 2019. 389 с.

Digitalising our energy system for net zero. Strategy and Action Plan 2021. URL: https://ass ets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004011/energy-digitalisation-strategy.pdf

В Апараті РНБО України відбулося третє засідання Національного кластера з кібербезпеки. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4887.html

Демедюк С. Кібербезпека сьогодні – життєво важливий фактор існування енергетичної галузі. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5024.html

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-26

Номер

Розділ

Статті