Першоджерела ідеї прав і свобод людини: від античності до відродження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248818

Ключові слова:

права людини, свобода, справедливість, суспільство, держава

Анотація

У статті показано, що ідея прав людини має давнє коріння та переплітається з домодерними доктринами природного права Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Обґрунтовано, що в контексті історичного становлення ідей правового регулювання суспільних відносин, прав і свобод людини простежується певний змістовий зв’язок, логіка наступності та момент розвитку. Виявлені базові поняття теорії прав і свобод людини: людина, держава, право, закон.

Біографія автора

В.Д. КАЗАЦЬКИЙ , аспірант кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

Права людини: Концепції, підходи, реалізація / пер. з англ. Київ: Ай Бі, 2003. 263 с.

Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч. 1. Философия древности и средневековья. Москва: Мысль, 1969. 575 с.

Материалисты древней Греции: cобрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / общ. ред. и вступ. ст. проф. М.А. Дынника. Москва: Госполитиздат, 1955. 239 с.

Цицерон М. О государстве. О законах / пер. с лат. В.О. Горенштейна. Москва: Академический проект, 2016. 249 с.

Турянський Ю. Генезис прав людини у період античності. Історико-правовий часопис. 2019. № 2. С. 39-42.

Турянський Ю. Становлення та розвиток прав людини в античні часи. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 23. С. 39-44.

Вовк В.М. Бівалентність римської правової реальності: монографія. Полтава, 2011. 348 с.

Гуренко-Вайцман М.М. “Людський зміст” римського права. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2011. № 2. С. 132-133.

Бабич І.Г. Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 25. С. 6-10.

Олійник О.С. Особливості реалізації принципів добросовісності, розумності та справедливості в римському приватному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Вип. 48. С. 224-235.

Левакин И.В. Краткий очерк юридизации свободы в Европе. Государство и право. 2016. № 11. С. 77-85.

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. 2-е изд. Москва: Инфра-М, 1998. 624 с.

Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: монография. Москва: Российская академия правосудия, 2012. 580 с.

Дергачев И.В. Философские аспекты проблемы прав и свобод человека: дис. ...канд. филос. наук. Смоленск, 2004. 130 c.

Гафаров Т.Х. К вопросу о некоторых особенностях понимания правовой культуры в средневековой философии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-nekotoryh-osobenno styah-ponimaniya-pravovoy-kultury-v-srednevekovoy-filosofii/viewer (дата звернення: 02.11.2021).

Субботин Ю.В. Развитие идей естественного права в средневековой философии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-idey-estestvennogo-prava-v-srednevekovoy-filosofii/viewer (дата звернення: 02.11.2021).

Батиев Л.В. Закон и право в философии Фомы Аквинского. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/zakon-i-blagodat-v-summe-teologii-fomy-akvinskogo (дата звернення: 02.11.2021).

Хмелевська Н.А. Історико-філософський огляд понять “право”, “природні права” та “права людини”. Гуманітарний часопис. 2011. № 3. С. 82-90.

Макиавелли Н. Государь. Москва: Планета, 1990. 80 с.

Боден Ж. Метод легкого чтения историй: в 3-х т. Т. 2: Об устройстве государств. Москва: Издат. дом Высшей школы экономики, 2021. 559 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті