Правовий статус та характеристика цифрової людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248552

Ключові слова:

цифрова людина, перехідна людина, постлюдина, кіборг, трансгуманізм, інтелект, штучний інтелект, імплант, нейронна мережа, нейромедіатор, блокчейн, Великі Дані, інформація, Всеосяжний Інтернет, сингулярність, когнітивні функції, моторошна долина, правова персона, юридична відповідальність, природне право, надприродне право, гуманізм, постгуманізм

Анотація

В статті окреслено шлях, яким розвивається людство від Homo sapiens до цифрової людини за трьома основними напрямками. Доведено, що новітні високотехнологічні пристрої забезпечують щільний інтерактивний зв’язок з користувачем, тим самим поступово стають невід’ємними частинами біологічного тіла та свідомості людини, своєрідними органами або ланцюжками для передачі нервових сигналів. Можливість поєднання вуглецевої технології (людини) з кремнієвою технологією (штучний інтелект, імплантати, об’єкти робототехніки) створює новий потужний виклик для правової доктрини, одним з основних завдань якої стає опис правових характеристик цифрової людини, визначення її правового статусу в системі правовідносин. Для узагальнення понять “перехідна людина” (transhuman) та постлюдина (posthuman), якими оперує трансгуманізм, автор пропонує використовувати термін цифрова людина (digital human being). Аргументовано необхідність спрямування державного регулювання на обмеження або запобігання асоціальному використанню цифровою людиною своїх покращених фізичних та когнітивних властивостей. Розглянуто можливість квантового безсмертя. Висловлено припущення про появу нових прав, обов’язків і свобод, які зараз існують лише у теорії або навіть знаходяться за межами уяви і обговорення. Вони можуть стати предметом надприродного права як правонаступника права природного. Проаналізовано можливість переходу процесу прийняття рішень від цифрової людини до штучного інтелекту в її імпланті, коли мозок буде продовжувати одержувати сигнали, які утворюватимуть ілюзію свободи волі. Доведено, що цифрова людина має бути визнана спеціальним суб’єктом правовідносин, спеціальною правовою персоною.

Біографія автора

О.Е. РАДУТНИЙ, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент

Посилання

Bostrom, Nick. (2003). The Transhumanist FAQ. A General Introduction. Version 2.1 (2003) / Oxford University, Faculty of Philosophy, 2003. 56 p.p. URL: https://web.archive.org/web/20061 231225013/http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf (дата звернення: 31.07.2021).

Chalmers, David J. (2002) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press. 687 p.

Collins, Nick. (2013). Hawking: 'in the future brains could be separated from the body'. The Telegraph. 20 Sep 2013. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/science/10322521/Hawking-in-the-future-brains-could-be-separated-from-the-body.html (дата звернення: 31.07.2021).

Clark, Josh. (2007). How Quantum Suicide Works. HowStuffWorks, Science. 12 October 2007. URL: https://science.howstuffworks.com/innovation/science-questions/quantum-suicide.htm (дата звернення: 31.07.2021).

Clynes M., Kline N. (1960). Cyborgs and space. Astronautics. September 1960. URL: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/cyber/surf/022697surf-cyborg.html (дата звернення: 31.07.2021).

Computer inside the heart aims to aid treatment. BBC News, Technology. 2 March 2020. URL: https://www.bbc.com/news/av/technology-51660393/computer-inside-the-heart-aims-to-aid-treatment (дата звернення: 31.07.2021).

Doraiswamy, P. Murali. (2015). 5 brain technologies that will shape our future. World Economic Forum. 19 Aug 2015. URL: https://agenda.weforum.org/2015/08/5-brain-technologies-future/ (дата звернення: 31.07.2021).

Dunbar, R.I.M. (1992) Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution. Volume 22, Issue 6, June 1992, P. 469-493. URL: https://doi.org/10.1016/0047-2484(92)90081-J (дата звернення: 31.07.2021).

Everett III, H. (1957) “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics. Rev. Mod. Phys. 29, 454. Published 1. July 1957 by American Physical Society. URL: https://journals.aps.org/rmp/ abstract/10.1103/RevModPhys.29.454 (дата звернення: 31.07.2021).

Farr, M.K. (2012). Knightmare on Wall Street – Revenge of the Machines / CNBC, 8 Aug 2012. URL: https://www.cnbc.com/id/48575707 (дата звернення: 31.07.2021).

Farthing, William G. (1992). The Psychology of Consciousness. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1992. 542 p.

Gefter, Amanda. (2007). Curiosity doesn't have to kill the quantum cat. New Scientist. 9 May 2007. URL: https://www.newscientist.com/article/mg19426031-400-curiosity-doesnt-have-to-kill -the-quantum-cat (дата звернення: 31.07.2021).

Haig, Matt. (2019). Notes on anervous planet. – Country Edinburgh, United Kingdom: Canongate Books, 2019. 320 pp.

Haldane, J.B.S. (1929). The Origin of Life. URL: https://www.uv.es/~orilife/textos/Hald ane.pdf (дата звернення: 31.07.2021). (Cite: Tirard S. J. B. S. Haldane and the origin of life. J Genet. 2017 Nov; 96(5):735-739. doi: 10.1007/s12041-017-0831-6. PMID: 29237880).

Kaku, М. (2008). Physics of the Impossible: A Scientific Exploration Into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation, and Time Travel. Doubleday Publishing, Duke University Libraries. 456 p. P. 233

Kopeček, Tomáš. (2015). Anthropomorphization of Artificial Intelligence. Bachelor thesis. Masaryk University Department of Sociology. Brno 2015. 40 p.

Lanier, Jaron Zepel. (2009). You Are Not a Gadget: A Manifesto. NY: Alfred A. Knopf, 2009. 221 рр.

Licklider J. C. R. (1960). Man-Computer Symbiosis. IRE Transactions on Human Factors in Electronics. Vol. HFE-1, no 1. Pp. 4-11. March 1960, doi: 10.1109/THFE2.1960.4503259. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/4503259 (дата звернення: 31.07.2021).

Malapi-Nelson, Alcibiades. (2018). Classical Cybernetics and Transhumanism: A Reply to Richmond’s Review of The Nature of the Machine and the Collapse of Cybernetics. Sage Publishing, Philosophy of the Social Sciences, 2018, Volume: 49 issue: 1, page(s): 64-68. URL: https://doi. org/10.1177/0048393118811308 (дата звернення: 31.07.2021).

Markoff, J. (2016). Machines of Loving Grace: The Quest for Common Ground Between Humans and Robots. Ecco, 2016. 400 p.p.

Mori, Masahiro (1970). Bukimi no tani The uncanny valley (K. F. MacDorman & T. Minato, Trans.). Energy, 7(4), 33-35. (Originally in Japanese). URL: https://spectrum.ieee.org/automaton/robot ics/humanoids/the-uncanny-valley (дата звернення: 31.07.2021).

Mullin, Rick. (2012). Odd Couplings. Drug firms engage in nontraditional research partnerships in a bid to get closer to the patient. Chemical & Engineering News. February 13, 2012. URL: http://cen.acs.org/articles/90/i7/Odd-Couplings.html (дата звернення: 31.07.2021).

Novella, Steven. (2013). The Continuity Problem. Neuroscience. Apr 23, 2013. URL: https://theness.com/neurologicablog/index.php/the-continuity-problem (дата звернення: 31.07.2021).

Oparin, A.I. (1924). The Origin of Life (translation by Ann Synge of A.I. Oparin (1924) Proiskhozhdenie zhizny. Moscow. Izd. Moscovskiy Rabochiy. URL: https://breadtagsagas.com/wp-content/uploads/2015/12/AI-Oparin-The-Origin-of-Life.pdf (дата звернення: 31.07.2021).

Oullier, O. (2012). Clear up this fuzzy thinking on brain scans. Nature. 483, 7 (2012). URL: https://doi.org/10.1038/483007a (дата звернення: 31.07.2021).

Radutniy, O.E. (2020). Novel Criminal Delicts Related to Digital Human Being. Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine. Vol 1, No 13 (2020). URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/ view/12594 (дата звернення: 31.07.2021).

Rheingold, H. (2002). Smart Mobs: The Next Social Revolution. Perseus Publishing, 2002. 288 p.

Stuart R. Hameroff, Roger Penrose. (2016). 14: Consciousness in the Universe an updated review of the “ORCH OR”. Theory Biophysics of Consciousness. Pp. 517-599 (2016). URL: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814644266_0014 (дата звернення: 31.07.2021).

The Cambridge Declaration on Consciousness of 7 July 2012. Written by Philip Low and edited by Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low and Christof Koch. University of Cambridge. URL: http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclaration OnConsciousness.pdf (дата звернення: 31.07.2021).

Zhang, Y., Ptacin, J., Fischer, E. et al. (2017). A semi-synthetic organism that stores and retrieves increased genetic information. Nature. 551, 644-647 (2017). URL: https://doi.org/10.1038 /nature24659 (дата звернення: 31.07.2021).

Акерлоф Джордж, Шиллер Роберт. Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для миров. Москва: Юнайтед Пресс, 2011. 273 с. С. 75.

Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г., Посашков С.А. Пределы и риски цифровой трансформации. Цифровая трансформация. 2020. № 2(11). С. 51-57. URL: https://doi.org/10.380 86/2522-9613-2020-2-51-57 (дата звернення: 31.07.2021).

Вощенко В.Ю. Трансгуманізм як філософія постлюдини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати, м. Братислава, 16-18 берез. 2016 р. Київ: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2016. 208 с.

Казначеев В.П., Акулов А.И., Кисельников А.А. и др. Выживание населения России. Проблемы “Сфинкса XXI века”. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2003. С. 40-48.

Лем С. Системы оружия двадцать первого века. Библиотека XXI века. Москва: АСТ, 2003. 602 с.

Маклюэн Г.М. Понимание медиа: Внешние расширения человека ; пер. с англ. В. Николаева / закл. М. Вавилова. Москва-Жуковский: “Канон-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2003. 464 с.

Мартинюк Ю. Трансгуманізм і постгуманізм: етична проекція: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки, м. Львів, 15-16 груд. 2016 р. Львів, 2016. С. 155-161.

Радутний О.Е. Право та окремі аспекти світу атомів і бітів (робототехніка, штучний інтелект, цифрова людина: збирник наук. праць Питання боротьби зі злочинністю / ред. Б.М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. 216 с. С. 13-29.

Радутний О.Е. Правові аспекти феномену цифрової людини в кібернетичному та іншому просторі: збірник тез наукових доповідей науково-практичного семінару Забезпечення кібербезпеки: правові та технічні аспекти, м. Харків, 8 лист. 2018 р. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, 2018. 112 с. С. 57-63.

Радутний О.Е. Розвиток кримінально-правової доктрини у напрямку визнання штучного інтелекту та цифрової людини суб’єктом правовідносин та суб’єктом злочину: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення, м. Харків, 17 трав. 2019 р. / укладачі: Л.М. Демидова, К.А. Новікова, Н.В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. 324 с. С. 202-213.

Радутний О.Е. Кваліфікуючі ознаки, пов’язані з досягненнями наукового прогресу (біоінженерія, штучний інтелект, неорганічна та змішана форма життя): матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, м. Дніпро, 25 трав. 2018 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 214 с. С. 41-43.

Радутний О.Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 158-171.

Радутний О.Е. Здогадки про сингулярність крізь оптику штучного інтелекту і цифрової людини: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової, Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації, м. Харків, 16 квіт. 2021 р. – (МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України). Харків: ХНУВС, 2021. 464 с. С. 449-451.

Радутний О.Е. Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та “проблема вагонетки”. Інформація і право. № 3(30)/2019. С. 78-96.

Райхерт К. Кіборг як кіборгізована людина: філософський розумовий експеримент. Схід. Філософські науки. 2017. № 4 (150). С. 98-104.

Райхерт К.В. Перемещение человеческого мозга (сознания, личности) в кибернетический организм как психическая травма (в кинофильмах Vindicator, RoboCop, 8 Man, Ghost in the Shell). Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. Вип. 17. С. 86-89.

Хартія основних прав Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho w/994_524#Text (дата звернення: 31.07.2021).

Чурсин Н.Н. Понятие тезауруса в информационной картине мира: монография. Луганск: Изд-во “Ноулидж”. 2010. 305 с. С. 290.

Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция ; пер. с англ. The Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab. Изд-во Форс: 2019. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті