Правове регулювання публічних закупівель: досвід ЕС

Автор(и)

  • А.Л. КРИВЕНКО співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243825

Ключові слова:

інститут публічних закупівель, державний бюджет, європейський досвід, публічні закупівлі, фінансовий контроль

Анотація

У статті здійснено аналіз процесу розвитку та становлення інституту публічних закупівель в Україні та іноземних державах, досліджено організаційно-правове регулювання публічних закупівель в Україні, визначено нормативно-правове регулювання публічних закупівель, а також розроблено шляхи впровадження в Україні досвіду законодавства Європейського Союзу у сфері публічних закупівель.

Посилання

Мельников О.С. Організація системи державних закупівель у країнах ЄС. Теорія та практика державного управління. № 3 (38). C. 433-440.

Грибовський О.В. Державні закупівлі: проблеми функціонування в Україні. URL: //www.dkrs.gov.ua (дата звернення: 11.01.2021).

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.14 р. № 1678-VII. URL: //www.zakon.rada. gov.ua (дата звернення: 11.01.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.15 р. № 984_011. URL: //www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 11.01.2021).

Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12.01.15 р. № 5/2015. URL: //www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 11.01.2021).

Про Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”): розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.16 р. № 175-р. URL: //www.zakon.rada.gov. ua (дата звернення 11.01.2021).

Державне регулювання закупівель в умовах реалізації адміністративної реформи. Івано-Франківськ: Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. 2012. C. 8-48.

Нагорнічевський О.А. Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки. Ефективність державного управління. 2015. № 43. C. 184-192.

Олефір А.О. Угода про державні закупівлі СОТ: правові наслідки для України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. C. 79-84.

Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі: Закон України від 16.03.16 р. № 1029-VIII. URL: //www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 11.01.2021).

Francesсo Gаrden. A model to measure e-procurement impacts on organization performance. Journal of Public Procurement. Vol. 13. Issue 2. 2013. P. 215-242.

Цибульник Н.Ю. Адміністративно-правове забезпечення публічних закупівель в Україні: дис. …канд. юр. наук: 12.00.07. Запоріжжя. 2018. 222 с.

Загальні положення про PROZORRO. URL: https://e-tender.ua/training-tenders/teoriya-zakupivel-3/zagalni-polozhennya-pro-prozorro-5 (дата звернення: 11.01.2021).

Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року стосовно координації порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2004. C. 1-126.

Афонін Е.А., Суший О.В. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекцій. – (НАДУ). 2010. 48 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті