Діалектика цивільно-військових відносин

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243824

Ключові слова:

діалектика, сутність та прояви, зміст та форма, цивільно-військові відносини, демократичний цивільний контроль, об’єктивний та суб’єктивний контроль

Анотація

У запропонованій статті здійснено критичний аналіз підходів до розуміння цивільно-військових відносин не лише як контрольного чинника, а й більш широкого соціального феномену. З’ясовано, що останній виконує функцію своєрідного соціального інтегративного фактору сфери безпеки та оборони України. Висвітлення проблеми здійснюється через призму діалектичних категорій змісту та форми, сутності і проявів, загального і окремого, єдності і відмінності цивільних та військових зв’язків тощо. Автор не обмежується констатацією наявно існуючих досягнень у становленні цих відносин, а ставить питання їх подальшого плідного розвитку у системі права України.

Біографія автора

В.А. ЯЩЕНКО , головний науковий  співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Философская энциклопедия. Т. 4 / под ред. Ф.В. Константинова. Москва: Советская энциклопедия, 1967. 592 с.

Сіцінська М.В. Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин. Вісник Національної академії державного управління. 2013. С. 82-89.

Рябоконь Г.Д. Питання демократичного цивільного контролю над воєнною організацією правоохоронними органами держави. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_954

Кодекс поведінки стосовно військово-політичних аспектів безпеки ОБСЄ. Organization for Security and Co-operation in Europe. 3 грудня 1994.

Про оборону України: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 9. Ст. 106.

Про національну безпеку України: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31. Ст. 241.

Про Збройні Сили України: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 9. Ст. 108.

Білошицький В.І. Специфіка прояву цивільно-військових відносин у державах Євросоюзу. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. Вип. 1/2 (25/26). 2015. С. 25-29.

Білошицький В.І. Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. Вип. 4 (20) 2013. С. 7-13.

Остапенко І.О. Перспективи розвитку цивільно-військового співробітництва в Україні: тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє, Секція 7. Актуальні проблеми військового права (частина 2). С. 49-52. м. Київ, 29 лист. 2019 р. Київ: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019.

Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.0719 р. № 815. (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).

Huntington S. The Soldier and the State. The Theory and Policies of the Civil-Military Relations. The Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957.

Про затвердження Тимчасової настанови з цивільно-військового співробітництва у ході підготовки та застосування Збройних Сил України: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 02.04.19 р. № 131.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 46. Ст. 366. – (Закон втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII (2469-19) від 21.06.18 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті