Правові аспекти реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в сфері забезпечення національної безпеки держави

Автор(и)

  • О.А. АЛЕКСЕЄВА старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6629-3606

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243822

Ключові слова:

науковий потенціал, науково-технічна сфера, реєстрація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, національна безпека, законодавство

Анотація

Стаття присвячена питанням здійснення реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних в сфері забезпечення національної безпеки держави, на прикладі Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. Досліджуються правові підстави виконання заходів із зазначеної тематики. Аналізується наявний стан справ щодо порушеного питання.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.15 р. № 848-VІIІ Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 3. Ст. 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848 -19#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р. № 2229-XII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1992. № 27. Ст. 382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Про затвердження Інструкції про порядок планування та проведення науково-технічних розробок, виготовлення спеціальних технічних засобів та спеціальної техніки, проведення ремонтних і регламентних робіт в Українському науково-дослідному інституті спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України: наказ Центрального управління СБУ від 25.03.21 р. № 100.

Про затвердження Інструкція з організації централізованого обліку та реєстрації робіт науково-технічного спрямування в Службі безпеки України: наказ Центрального управління СБУ від 29.09.15 р. № 638.

Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій: наказ Міністерства освіти та науки України від 27.10.08 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Про затвердження порядку державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій: наказ Міністерства освіти та науки України від 09.06.09 р. № 494. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0606-09#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Смерницький Д.В. Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1862/1/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%20%D0%92.pdf (дата звернення: 09.05.2021).

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3322-ХІI. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1993. № 33. Ст. 345. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12# Text (дата звернення: 02.05.2021).

Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робі та дисертацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.92 р. № 162. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/162-92-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.05.2021).

Ситник Й.С. Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23351/1/12-75-86.pdf (дата звернення: 09.05.2021).

Скорик О.О. Сутність та складові елементи науково-технологічного потенціалу держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. – (Електронний журнал). 2015. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=920 (дата звернення: 09.05.2021).

Скиба Г.В. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5357/1/%D0%A1%D0 %BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0.pdf (дата звернення: 09.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті