Актуальні питання щодо вживання терміносполук у висновках експерта (за матеріалами експертиз відео-, звукозапису)

Автор(и)

  • Н.А. КОВАЛЬЧУК головний судовий експерт Центру спеціальних та судових експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine
  • Б.Д. ЛЕОНОВ головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових  експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2488-7377

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243821

Ключові слова:

висновок експерта, терміни та термінологічні сполуки, тлумачення, калька, штамп

Анотація

У статті наведено тлумачення найуживаніших термінів і термінологічних сполук, подано практичні рекомендації щодо унормування варіантності термінів, що стане корисним експертам під час аналізу результатів та укладання висновку експерта.

Біографія автора

Б.Д. ЛЕОНОВ , головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових  експертиз Служби безпеки України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Василькова Л. Лексика на позначення правових відносин: зб. наук. праць Українська термінологія і сучасність. 2001. Вип. IV. С. 36-38.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с.

Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення. Київ, 2014. 124 с.

ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни і визначення. – (Чинний від 1995-07-01). Київ: Держстандарт України, 1994.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 р. № 4038-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення 21.05.2021).

Кочан І. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. № 620. 2008. С. 14-19.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/4651-17 (дата звернення 21.05.2021).

Лепеха Т. Лексико-семантичні особливості термінів судово-медичної експертизи: зб. наук. праць Українська термінологія і сучасність. 1998. Вип. VII. С. 141-145.

Методика криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко- та відеозапису. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 1998.

Методика ідентифікації особи за фонограмами російської мови на автоматизованій системі “Діалект”/ Н.Ф. Попов та ін.; за ред. А.В. Фісенка. М., 1996.

Новітній російсько-український словник / уклад. Л.П. Коврига. Харків, 2006, 1072 с.

Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Київ: РИО МВД Украины, 1970. 254 с.

Тараненко О. Нормативні тенденції в сучасній українській мові і явище варіантності: зб. наук. праць. Українська термінологія і сучасність. 2007. Вип. VII. С. 25-37.

Цивільний кодекс України: Закон України 16.01.03 р. № 435-IV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 20.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті