Особливості правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України, зумовлені Конституцією України

Автор(и)

  • О. БОРИСОВ магістр права, аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243820

Ключові слова:

інформаційна безпека України, інформаційна війна, правовий режим, Конституція України

Анотація

Стаття присвячена конституційним особливостям правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України. Автором комплексно досліджено норми Конституції України, наукові напрацювання відносно поняття правового режиму і його особливостей, завдяки чому було виявлено ключові конституційні особливості правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України і визначено відповідні конституційні засади, першочергові кроки реформування такого правового режиму.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Бєлєвцева В.В. Правовий режим інформаційних ресурсів. URL: http://ippi.org.ua/sites/ default/files/11bvvrir.pdf

Перун Т.С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/45453/3/dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya _kandydata_yurydychnyh_nauk_peruna_t.s.pdf

Турчак А.В. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки україни. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/dis-Turchak.pdf

Великий енциклопедичний юридичний словник; за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид., перер. і доп. Київ: Вид-во “Юридична думка”, 2021. 1020 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті