Вимоги правоохоронних органів ЄС щодо законного перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах

Автор(и)

  • С.В. КОКІЗА науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8111-9203
  • В.А. СТЕПАНОВ провідний науковий співробітник  Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5249-6883

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243815

Ключові слова:

перехоплення інформації, об’єкт перехоплення, суб’єкт перехоплення, правоохоронний орган, електронна комунікаційна мережа.

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів та нормативних документів ЄС щодо перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах в контексті підготовки технічного регламенту єдиної системи технічних засобів.

Біографія автора

В.А. СТЕПАНОВ , провідний науковий співробітник  Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз Служби безпеки України

кандидат технічних наук

Посилання

Гольдштейн Б.С., Елагин В.С. Законный перехват сообщений: подходы ETSI, CALEA и СОРМ. Вестник связи. 2007. № 3. С. 1-11. URL: http://iks.sut.ru/publications/zakonnyy-perehvat-soobsheniy-podhody-etsi-calea-i-sorm (дата звернення: 29.04.2021).

Степанов В.А., Грищенко С.М. Особливості побудови системи законного перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж. Збірник наукових праць Нац. акад. СБУ. 2019. № 69. С. 199-204.

Макнамара Дж. Секреты компьютерного шпионажа: тактика и контрмеры/ пер. с англ. под. ред. М. Молявко. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2004. 536 с. URL: http:// padaread.com/? book=36641&pg=20 (дата звернення: 29.04.2021).

Манжай А.В., Пеньков С.В. Стандартизация в сфере законного перехвата телекомуникаций. Legia si Vista. 2017. № 5/2. С. 86-89. URL: https://www.researchgate.net/profile/ Oleksandr_Manzhai/publication/337991533_Standartizatsiia_v_Sfere_Zakonnogo_Perekhvata_Teleko mmunikatsii_Standardization_in_the_Field_of_Lawful_Interception_of_Telecommunications/links/5df9211092851c8364854202/Standartizatsiia-v-Sfere-Zakonnogo-Perekhvata-Telekommunikatsii-Standardization-in-the-Field-of-Lawful-Interception-of-Telecommunications.pdf (дата звернення: 11.03.2021).

Степанов В.А., Стішенко І.К. Особливості дозволеного законом перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. 2005. № 10. С. 76-80.

Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у телекомунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги: наказ Служби безпеки України і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04.09.18 р. № 1559/533. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/399084_399149 (дата звернення: 11.03.2021).

Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.20 р. № 1089-IX. Офіційний вісник України. 2021. № 6. Ст. 306. – (26.01.2021 р.).

Грищенко С.М., Степанов В.А. Умови автономного доступу до інформації під час зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 123-127. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/28071.pdf (дата звернення: 29.04.2021).

Про регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.15 р. № 124-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 14. Ст. 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /124-19#.Text (дата звернення: 29.04.2021).

Telecommunications security. Lawful Interception. Requirements of Law Enforcement Agencies (Безпека систем зв’язку. Законне перехоплення. Вимоги правоохоронних органів): технічна специфікація ETSI TS 101 331 V1.7.1. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101300_ 101399/101331/01.07.01_60/ts_101331v010701p.pdf (дата звернення: 29.04.2021).

Telecommunications security. Lawful Interception. Requirements for network functions (Безпека систем зв’язку. Законне перехоплення. Вимоги до мережних функцій): технічна специфікація ETSI TS 101 158 V1.3.1. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/ 101100_101199/ 101158/01.03.01_60/ts_101158v010301p.pdf (дата звернення: 29.04.2021).

Про оперативні запити правоохоронних органів стосовно громадських телекомунікаційних мереж та послуг (ENFOPOL): Директива Ради ЄС від 20.06.01 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_234#Text (дата звернення: 29.04.2021).

On the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/ЄC (Про збереження даних, створених або оброблених при наданні загальнодоступних послуг електронних повідомлень або громадських мереж зв’язку, та внесення поправок в Директиву 2002/58/ЄС): Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/24/ЄC від 15.03.06 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32006L0024 (дата звернення: 29.04.2021).

Про законне перехоплення телекомунікацій: Резолюція Ради ЄС 96/C329/01 від 17.01.95 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_235#Text (дата звернення: 29.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті