Правові аспекти захисту інформації з обмеженим доступом в Україні

Автор(и)

  • К.Є. КОВАЛЬОВ старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1243-3973

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243806

Ключові слова:

державна таємниця, інформація з обмеженим доступом, міжнародний досвід, інформаційна безпека, законодавство.

Анотація

Стаття присвячена питанням обігу інформації з обмеженим доступом. Досліджуються проблеми, пов’язані з обігом інформації з обмеженим доступом в Україні, та аналізується міжнародний досвід у сфері захисту інформаційних ресурсів.

Посилання

Ковальов К.Є., Леонов Б.Д. Забезпечення охорони державної таємниці у сфері оперативно- розшукової діяльності за законодавством окремих держав: порівняльний аналіз. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 82-92.

Гордієнко С.Г. Феномен інформації та забезпечення її охорони і захисту при веденні бізнесу: курс лекцій. – (НТУУ “КПІ”). URL: http://ipp.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/04/%D0% 9A%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0% A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0 %BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-docx (дата звернення: 08.05.2021).

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України від 23.12.20 р. № 383.

ЦРУ меняет технику на агентов. URL: http://www.agentura.ru/dossier/usa/cia/gossreforms (дата звернення: 08.05.2021).

Андрій Євтушенко. Шпигуноманія-2. Дзеркало тижня. № 38 (463). – (4-10 жовтня 2003 року). URL: http://www.dt.ua/1000/1050/42776 (дата звернення: 09.05.2021).

Юлія Янчар. У США шпигуноманія. Львівська газета. № 166 (236). – (19 вересня 2007 року). URL: http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2007/09/19/26355 (дата звернення: 09.05.2021).

Джемаль О., Сотников И., Тульский М., Маякова Е. Топ-8 ученых-шпионов. Кого и как можно обвинить в шпионаже. Тайный сбор информации сменили законные методы покупки секретных научных данных. URL: http://compromat.ru/main/nauka/shpieny.htm (дата звернення: 09.05.2021).

Использование легальных методов промышленного шпионажа в сетевой разведке. URL: http://www.warning.dp.ua/comp10.htm (дата звернення: 10.05.2021).

Лучшая российская шпионка за 30 лет. URL: http://inosmi.ru/europe/20101213/164884 915.html (дата звернення: 10.05.2021).

Промышленный шпионаж – реальность в СНГ. URL: http://dere.com.ua/library/other/ prom_spion.shtml (дата звернення: 10.05.2021).

Промышленный шпионаж или бизнес-разведка. Goodwin. – (08.15.2011). URL: http://z-filez.info/story/promyshlennyy-shpionazh-ili-biznes-razvedka (дата звернення: 11.05.2021).

Промышленный шпионаж, конкурентная разведка, бенч-маркетинг и этика цивилизованного бизнеса. URL: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleid=1499 (дата звернення: 11.05.2021).

Чехи запуганы байками о российских шпионах. URL: http://inosmi.ru/europe/20101226 /165208963.html (дата звернення: 12.05.2021).

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны за рубежом. Экономическая безопасность, разведка и контрразведка. 2002. № 1(1). С. 18-48.

Белая книга российских спецслужб. 2-е изд. перераб. Москва: Информ.-издат. агенство “Обозреватель”, 1996. С. 49-50.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 43. C. 1353.

Про основи національної безпеки України: Закон України № 964-IV від 19.06.03 р. Офіційний вісник України. 2003. № 29. Ст. 1433.

Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і факультетів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Паращук та ін. Харків: Право, 2001. 152 с.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України. Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. праць. № 3(90)/2017. С. 36-50; Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46; Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 17-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті