Парламентський контроль у сферах духовності і культури: безпековий аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243792

Ключові слова:

духовна криза духовні цінності, духовність, експансія, культура, парламентський контроль, світогляд

Анотація

В даній статті досліджується питання ефективності та якості здійснення парламентського контролю у сферах духовності і культури, як аспект забезпечення національної безпеки в сучасних умовах ведення гібридної агресії Російської Федерації проти України. Зазначено, що парламентський контроль в Україні є вкрай недостатнім та доволі суперечливим, що не дає змоги поки що стверджувати про усталеність парламентського контролю як такого, про його належне наукове осмислення та правове закріплення в сучасних умовах, особливо в умовах ведення гібридної агресії Російської Федерації проти України. Констатовано, що соціальні зміни, зумовлені глобалізаційними процесами, впливають на стан забезпечення національної безпеки у таких сферах, як культура і духовність. Нині зазначене питання вивчено недостатньо, а тому потребує подальшої розробки. Зазначено, що у сфері культури певні позитивні зміни щодо здійснення державного (парламентського) контролю в останні роки досягнуто. Однак, у сфері духовності (духовної культури) та в пов’язаній з нею релігійній сфері, внаслідок здійснюваних Російською Федерацією ідеологічних диверсій та інформаційних спецоперацій, в Україні фактично породжена духовна криза, вирішення якої є невідкладним завданням державної влади. Парламентський контроль у зазначених сферах, який має здійснюватися через призму національної безпеки, фактично відсутній. Напрацьовано ряд пропозицій, які доцільно впровадити у процес здійснення парламентського контролю за згаданими сферами.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач Наукової лабораторії ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя). Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 3. С. 48-56.

Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади і демократії. Українське право. 1995. № 1(2). С. 29-34.

Загальна теорія держави і права: підручник / Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін.; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.

Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави: монографія. Харків: Видавництво “ФІНН”, 2009. 216 с.

Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. дис. ...док. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 1999. 42 с.

Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації. Часопис Парламент. 2015. № 1. 52 с.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.10 р. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1861-17#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.95 р. № 116/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/116/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Про розвідку: Закон України від 17.09.20 р. № 912-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/912-20#Text (дата звернення: 12.03.2021).

Про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів: проект закону України від 29.08.19 р. № 1204. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls//web proc4_1?pf3511=66508 (дата звернення: 12.03.2021).

Проблема духовності з соціально-історичної точки зору. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/ reports/culture/30425 (дата звернення: 17.03.2021).

Багатозначність поняття культури. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10204 (дата звернення: 17.03.2021).

Липка О. Проблема формування духовності особи в сучасному українському суспільстві. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20417/02_Lupka.pdf?Sequ ence=1 (дата звернення: 19.03.2021).

Про проблеми духовності у сучасному світі. URL: http://www.logos-kiev.org/publ/pro _problemi_dukhovnosti_u_suchasnomu_sviti/1-1-0-12 (дата звернення: 19.03.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. Офіційний вісник Президента України. 2020. № 19. С. 26. Ст. 926.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29.08.19 р. № 19-IX. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text (дата звернення: 24.03.2021).

Формування майбутніх громадян України. Моральні якості вчителів. URL: https://ru. osvita.ua/vnz/reports/psychology/9938 (дата звернення: 25.03.2021).

Дацюк С. Що таке духовність та навіщо вона потрібна? URL: https://www.pravda.com. ua/articles/2009/06/16/4026929 (дата звернення: 24.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

Статті