Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні

Автор(и)

  • Т.В. ПІКОВСЬКА старший викладач кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4418-5628

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238410

Ключові слова:

гендерна рівність, правосвідомість, суспільство, гендерна політика, правова культура.

Анотація

В статті досліджено правосвідомість як основу механізму забезпечення гендерної рівності в Україні. Встановлено, що в Україні існує проблема як низької правосвідомості громадян в цілому, так і проблема гендерної нерівності зокрема.

Біографія автора

Т.В. ПІКОВСЬКА , старший викладач кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету

кандидат історичних наук

Посилання

Федін Д.Г. Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості. Форум права. 2011. № 9. С. 813-817.

Цимбалюк М.О. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства. Острог, 2005. 261 с.

Клімова Г.П. Свобода, рівність, справедливість, закон як цінності правосвідомості і правової культури українських громадян. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія. Харків: Право, 2009. 352 с.

Жидкова О.О. Проблеми гендерної рівності в Україні. URL: file:///C:/Users/User/Down loads/2190%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-4253-1-10-20150501.pdf (дата звернення: 24.04.2021).

Нечипорук Л.В. Проблеми впровадження гендерного балансу на ринку праці: матеріали наук.-практ. конф. Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України, м. Київ, 18 – 19 трав. 2005 р.). Київ, 2005. С. 70-72.

Івченко Ю.В. Гендерна рівність в Україні (національні особливості). Філософські та методологічні проблеми права. 2013. № 1-2. С. 52-59.

Грабовська І. Гендерне паритетне суспільство в Україні: соціальна утопія чи реальна перспектива. URL: http://www.krona.org.ua/uk/ya-magazine (дата звернення: 01.05.2021).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.05 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 24.04.2021).

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.12 р. № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення: 24.04.2021).

Гендерна дискримінація: ідентифікація та механізм надання правової допомоги: методичні рекомендації затверджені наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 12.03.19 р. № 33. ФОП Ковалишин, 2019. 94 с.

Марценюк Т. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань). Наукові записки. Т. 83. 2008. С. 50-55.

Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 464-471.

Іванченко С. Багатовимірна модель гендера. URL: https://docplayer.net/114523914-Bagatovimirna-model-gendera-s-m-ivanchenko.html (дата звернення: 01.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті