Імпортозаміщення програмного забезпечення як важлива складова посилення кібербезпеки держави

Автор(и)

  • В.П. ШЕВЧЕНКО науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238406

Ключові слова:

кібербезпека, кібератака, інформаційно-комунікаційні технології, софт, імпортозалежність, програмне забезпечення, критична інфраструктура, технології 5G, ІТ-аутсорсинг.

Анотація

Досліджено загрози поширення діяльності китайської корпорації Huawei на американському та європейському цифровому ринках. Деталізовано перспективи глобального впровадження технологій нового покоління 5GПроаналізовано законодавство окремих держав світу щодо запровадження імпортозаміщення програмного забезпечення та технологічної продукції, особливо для потреб державного сектору. Визначено загальносвітові тенденції посилення кібербезпеки за напрямом ліквідації технологічної залежності від іноземних виробників інформаційно-комунікаційних технологій. Узагальнено засади вітчизняної державної політики у сфері імпортозаміщення програмного забезпечення та технологічного розвитку. Окреслено шляхи удосконалення вітчизняного IT-ринку та визначено його внесок у справу забезпечення кібербезпеки.

Посилання

Винничук Р.О., Склярук Т.В. Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Логістика”. 2015. № 833. С. 3-8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_3

Журавльов О.В., Сімачов О.А. Статистичне дослідження ринку ІТ-послуг в Україні. Статистика України. 2018. № 4. С. 25-33.

Кораблінова І.А., Кульбацька Н.М. Актуальні проблеми дослідження IT-ринку України. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5997

Новаківський І.І. Розвиток вітчизняної IT-галузі як основа формування конкуретноздатної національної економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 3. С. 14-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_3_5

Чайковська М.П. Стратегії розвитку ІТ-ринку України в умовах фінансової кризи. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Вип. № 35. Одеса: ОДЕУ, 2009. С. 132-138.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Інформація і право. № 2(42)/2014. С. 54-62.

Гребенюк М.В. Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 203-207.

Доронін І.М. Правове регулювання забезпечення кібербезпеки у реалізації окремих функцій держави. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 104-111.

Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2. С. 183-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_44

Отчет по развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан в 2019 году. URL: https://zerde.gov.kz/upload/Отчет%20ИКТ%20отрасли% 202019.pdf

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.19 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.20 р. № 1409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2020-р#Text

Про стимулювання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: проект закону України від 18.11.20 р. № 4303-2. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=7 0474

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті