Найкращі зарубіжні практики розбудови механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки

Автор(и)

  • В.А. ГРИГОРЕНКО провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0511-3402

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238405

Ключові слова:

кібербезпека, кіберзахист, кібератака, кіберзагроза, кіберпростір, стартап, державно-приватне партнерство, ІТ-ринок, цивільний сектор безпеки.

Анотація

Визначено роль та місце державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах. Деталізовано моделі розбудови державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки через призму набутого досвіду окремих передових країн світу (Ізраїль, Німеччина, США, Великобританія). Узагальнено позитивні здобутки зарубіжного досвіду державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки. Сформульовано проблемні питання врегулювання державно-приватного партнерства як складової національної системи кібербезпеки. Запропоновано шляхи удосконалення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки.

Посилання

Гребенюк М.В., Леонов Б.Д. Досвід Їзраілю у сфері забезпечення кібербезпеки Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 45-50.

Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва: монографія. Київ: НІСД, 2014. 328 с.

Круглов В.В. Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: “Державне управління”. 2018. № 3. Т. 29(68). С. 57-61.

Прав Р.Ю. Роль механізму державно-приватного партнерства у розвитку кібербезпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 143-150.

Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2. С. 183-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ boz_2014_2_44

The SANS (SysAdmin, Audit, Network and Security). URL: https://www.sans.org/about

National Cyber Security 2016 – 2021. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/567242/national_cyber_security_strategy_2016.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті