Активізація міжнародної співпраці у сфері забезпечення кібербезпеки: шляхи удосконалення в реаліях сьогодення

Автор(и)

  • О.М. ПОЛЯКОВ начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238348

Ключові слова:

гібридна загроза, міжнародне співробітництво, сектор безпеки і оборони, інформаційна безпека, кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзахист, кіберпростір, державна зовнішня політика, інформаційно-комунікаційні технології, НАТО, ООН.

Анотація

Визначено стратегічні основи міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки. Узагальнено завдання міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки. Проаналізовано міжнародні ініціативи, які впроваджуються з метою посилення захисту кіберпростору. Деталізовано напрямки здійснення модернізації політики інформаційної безпеки на рівні ООН. Окреслено ключові пріоритети міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки між Україною та НАТО. Розглянуто перспективи діяльності в Україні Трастового фонду з кібербезпеки НАТО. Обґрунтовані сучасні світові тенденції, які впливають на безпекову політику НАТО і вимагають вжиття відповідних заходів реагування. На підставі узагальнення визначено шляхи удосконалення міжнародної співпраці у сфері забезпечення кібербезпеки.

Посилання

Гребенюк М.В. Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 203-207.

Демедюк С.В., Демедюк Т.С. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 65-75. URL: http://nb uv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_10 (дата звернення: 31.03.2021).

Марков В.В. До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності. Право і безпека. 2015. № 2 (57). С. 107-113.

Марущак А.І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю. Інформація і право. № 3(26)/2018. С. 104-110.

Лук’янчук Р.В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: “Державне управління”. 2015. № 4. С. 50-56. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Vnadu _2015_4_10 (дата звернення: 31.03.2021).

Скулиш Є.Д. Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(10)/2014. С. 93-100.

Шемчук В.В. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: “Юридичні науки”. 2018. № 2. Т. 29 (68). С. 125-130.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні: Закон України від 05.10.17 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 31.03.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року “Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки”: Указ Президента України від 20.12.19 р. № 923/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/923/ 2019#Text (дата звернення: 31.03.2021).

Копійка М.В. Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки. Політичне життя. 2020. № 1. С. 102-109.

Про затвердження Положення про Річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО: Указ Президента України від 24.02.21 р. № 72/2021. URL: https://www.president. gov.ua/documents/722021-36825 (дата звернення: 31.03.2021).

Про проведення парламентських слухань на тему: “Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення”: Постанова Верховної Ради України від 04.02.20 р. № 500. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/500-20#Text (дата звернення 31.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті