Особливості кримінально-правової охорони державної таємниці за законодавством США

Автор(и)

  • О.А. ПОНОМАРЕНКО начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7203-1859

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238346

Ключові слова:

державна таємниця, національна безпека, кримінальна відповідальність, законодавство, США.

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей кримінально-правової охорони державної таємниці за законодавством США. Розглянуто систему нормативних актів США у сфері охорони державної таємниці. Наведено класифікацію видів державної таємниці. Визначені підстави кримінальної відповідальності за злочини у сфері охорони державної таємниці. Наведені заходи кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили такі злочини.

Посилання

Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Усов Д.С. Захист державної таємниці за кримінальним законодавством інших країн на пострадянському просторі. Публічне право. 2013. № 3. С. 103-109. С. 103

Бантишев О.Ф. Як довести, що ти  не шпигун? Політика і час. 1994. № 8. С. 24-28.

Василенко Д.П., Маслак В.І. Законодавство провідних країн світу в сфері захисту інформації. Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Вип. 2/2010 (61). Ч. 1. 2010. С. 128-132.

Ковальов К.Є., Леонов Б.Д. Забезпечення охорони державної та службової таємниці у сфері оперативно-розшукової діяльності за законодавством окремих держав: порівняльний аналіз. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 82-92.

Савченко А. На захисті державної таємниці: американський досвід. Міліція України. 2005. № 10. С. 24-25.

Леонов Б.Д., Шамсутдінов О.В. Особливості відповідальності за злочини у сфері охорони державної таємниці за кримінальним правом деяких зарубіжних держав (порівняльно-правова характеристика): навч. посібник. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБУ, 2009. 92 с.

Шлапаченко В.М. Шляхи удосконалення нормативно-правового визначення державної таємниці. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2013. № 3. С. 41-44.

Кримінальне право України. Заг. частина; за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. Київ, 2000. 505 с.

Беляков К. Інформація організаційно-правової сфери. Право України. 2004. № 6. С. 88-92.

Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, Minn., West Group, 2003. 1436 p.

Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. Москва: Наука, 1990. 256 с.

Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: дис. …на здобуття наук. ступеня докт.-ра юрид. наук.: спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2007. 616 с.

Уголовное право Соединенных Штатов Америки: сб. нормативных актов / сост., отв. ред. И.Д. Козочкин. Москва: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1986. 160 с.

Михайлуца М. Державна таємниця за законодавством України та зарубіжних країн світу: порівняльно-правовий аналіз. Национальный юридический журнал. 2016. С. 167-171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті