Пріоритетні засади державної політики кібербезпеки: організаційно-правовий аспект

Автор(и)

  • О.Ю. ГОРУН провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0447-1729

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238343

Ключові слова:

кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзброя, кіберзахист, національна система кібербезпеки, кіберінцидент, кіберпростір, державна політика кібербезпеки, цифровізація.

Анотація

Розглянуто пріоритети державної політики кібербезпеки. Визначено сучасні виклики та загрозливі тенденції у сфері забезпечення кібербезпеки. Деталізовано засади формування та реалізації державної політики кібербезпеки. Проаналізовано окремі акти вітчизняного законодавства, присвячені актуальним питанням забезпечення кібербезпеки. Обґрунтовано доцільність посилення спроможностей національної системи кібербезпеки України. Окреслено пріоритетні напрями розбудови критичної інформаційної інфраструктури. Визначено завдання та шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання державної політики кібербезпеки.

Посилання

Бакалінська О., Бакалинський О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 100-108.

Веселова Л. Особливості державної політики України у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Юридичні науки”. 2019. № 2. С. 23-28.

Геращенко Ю. Державна політика у сфері кібербезпеки в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: “Державне управління”. 2019. № 1. С. 140-145.

Лук’янчук Р. Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 3. С. 110-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_3_ 18 (дата звернення: 20.03.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 403.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2020 році: послання Президента України до Верховної Ради. URL: https://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukra yini-volodimira-zelenskogo-do-verho-64717 (дата звернення: 20.03.2021).

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.21 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення: 20.03.2021).

Концепція розвитку цифрових компетентностей: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.21 р. № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури”: Указ Президента України від 16.01.17 р. № 8/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8/2017 #n2 (дата звернення: 20.03.2021) .

Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.17 р. № 1009. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-р#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.19 р. № 518. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/518-2019-п#Text (дата звернення: 20.03.2021).

Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.20 р. № 943. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2020-п# Text (дата звернення: 20.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті