Удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Автор(и)

  • С.М. ПОЛІЩУК начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3142-9163

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238339

Ключові слова:

тероризм, терористична загроза, рівні терористичної загрози, загальнодержавна система боротьби з тероризмом.

Анотація

У статті аналізуються сучасні терористичні загрози. Міститься аналіз нормативно-правових актів з питань боротьби з тероризмом. Висвітлюється позитивний досвід США щодо визначення рівнів терористичних загроз. Визначено шляхи удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Посилання

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/230/2013

Щодо оцінки стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі. Критерії оцінки криміногенної ситуації в Україні. Перспективи застосування на території України міжнародних миротворчих операцій з підтримання миру і безпеки у світі: методичні рекомендації / Гребенюк М.В., Марчук М.П., Шепетько С.А., Вітик І.Р. та ін. Київ: МНДЦ при РНБО України, 2016. 82 с.

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / Резніков О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.; за заг. ред. О.О. Резнікової. Київ: НІСД, 2017. 60 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070

Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки: аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2014. 148 с.

Розслідування окремих злочинів терористичної спрямованості (оновлено). – (Харківська правозахисна група). Харків: Інформаційний портал “Права людини в Україні”. URL: http://khpg. org/1607669591 (дата звернення: 20.02.2021).

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2015. 435 с.

Боротьба з тероризмом: підруч. / кол. авт.; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. Київ: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2012.

План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.21 р. № 7-р. Урядовий кур’єр від 15.01.2021. № 9.

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.16 р. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF

Системы уровней террористической угрозы в мире. URL: http://ria.ru/spravka/201206 16/674808393.html

Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: дис. …докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2019. 593 с.

Ткачов І.В., Басін К.В., Леончик Я. Ю. Нормативно-правове закріплення терористичних загрозу: ретроспективний аналіз. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення. Київ: ВПЦ “Київський Університет”. 2017. 183 с.

План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом на 2013 – 2017 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.13 р. № 547-р. Урядовий кур’єр від 15.08.2013. № 147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті