Великі дані як загроза праву людини на недискримінацію

Автор(и)

  • М.Р. КОНЮШ магістрант кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка”., Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238335

Ключові слова:

дискримінація, Великі дані, “код як право”, цифровий розрив.

Анотація

У статті розкрито проблему важливості і необхідності модернізації та адаптації права на недискримінацію в еру Великих даних та автоматизованих систем обробки даних. Запропоновано низку підходів, які потенційно можуть полегшити вирішення цієї проблеми, зокрема щодо попередньої та подальшої обробки даних. Проаналізовано концепцію “коду як права”, яка допомагає краще зрозуміти вплив цифрових технологій на дискримінацію і знайти нові способи для протидії цьому явищу.

Посилання

Амстердамський договір від 1997 р. URL: https://pidru4niki.com/2015101166769/politolog iya/amsterdamskiy_dogovir

Договір про функціонування Європейського Союзу від 1957 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_017#Text

Загальна декларація прав людини: Резолюція ООН від 1948 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_015#Text

Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція ООН від 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text

Про захист прав та основоположних свобод: Конвенція ООН від 1950 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Про права людей з інвалідністю: Конвенція ООН від 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_g71#Text

Малий Версальський договір від 1919 р. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Малий_ Версальський _договір

Про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: Конвенція ООН від 1965 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_537#Text

Стратегія рівності ЛГБТ 2020 – 2025 від 2020 р. URL: https://ec.europa.eu/info/polic ies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equali ty/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en

Про основні права: Хартія Європейського Союзу від 2000 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_524#Text

Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я. Модель Великих даних “сутність – характеристика”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Інформаційні системи та мережі”. 2015. № 814. С. 186-196.

Брижко В.М., Фурашев В.М. Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 51-67.

Barocas S., Selbst A. Big Data’s Disparate Impact. California Law Review. 2016. 104. P. 671-732. URL: https://ssrn.com/abstract=2477899

Burgess M. UK police are using AI to inform custodial decisions – but it could de discriminating against the poor. Wired. 2018. URL: https://www.wired.co.uk/article/police-ai-uk-dur ham-hart-checkpoint-algorithm-edit

Courtland R. Bias detectives: the researches striving to make algorithms fair. Nature. 2018. P. 357-360. URL: https://www.nature.com/articles/d41586-018-05469-3

Glossary of summaries: non-discrimination principle. URL: https://eur-lex.europa.eu/sum mary/glossary/nondiscrimination_principle.html

Hildebrandt M., Kroops B-J. The challenges of ambient law and legal protection in the profiling era. The Modern Law Review. 2010. P. 273-307. URL: https://www.academia.edu/702736/ The_challenges_of_ambient_law_and_legal_protection_in_the_profiling_era

Kamiran F., Žliobaitė I., Calders T. Quantifying explainable discrimination and removing illegal discrimination in automated decision making. Knowledge and Information Systems. 2013. 35. P. 613-644. URL: https://doi.org/10.1007/s10115-012-0584-8

Lessig L. Code and other law of cyberspace. Review. 1999. P. 179-180. URL: http://surl. li/ofap

Pope D., Sydnor J. Implementing Anti-Discrimination Policies in Statistical Profiling Models. American Economic Journal: Economic Policy. Vol 3. 2011. P. 206-301. URL: https://pdfs.Semantic scholar.org/0532/ad6127c0ffef23258bff42e33d314d28f6bb.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті