Перспективи розвитку та використання хмарних технологій державного сектору: кращі практики зарубіжного досвіду

Автор(и)

  • Б.І. ГЛУЩЕНКО старший судовий експерт Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0731-1077

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238334

Ключові слова:

цифрова трансформація, державний сектор, кіберзагроза, Хмарні технології, Хмарні послуги, державна політика, оператор Хмарних послуг, державне управління.

Анотація

Окреслено загальносвітову тенденцію розвитку Хмарних технологій та сервісів. Розглянуто засади та пріоритети американської концепції “Cloud First”. Досліджено моделі законодавчого забезпечення Хмарних технологій у передових зарубіжних країнах та КНР. Визначено особливості використання Хмарних сервісів для потреб державного сектору. Деталізовано шляхи розбудови вітчизняної композитної стратегії “Cloud First”. Висвітлено концепти законодавчих ініціатив, присвячених розвитку Хмарних сервісів в Україні.

Посилання

Вітер М.Б. Використання Хмарних технологій у системі інформаційної взаємодії державних органів. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.9. С. 340-347.

Юдін О.К., Зюбіна Р.В. Нормативно-правові аспекти використання Хмарних технологій. Наукоємні технології. 2014. № 3(23). С. 303-306.

Чігіна Н.В. Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері Хмарних технологій. Правова інформатика. № 2(46)/2015. С. 17-24.

Скриновський Р. Принципи правового регулювання використання Хмарних технологій для обробки персональних даних URL: https://ideas.repec.org/a/pos/journl/60-2.html (дата звернення 25.03.2021).

Носенко Ю. Зарубіжний досвід використання Хмарних технологій в інклюзивній освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2017. № 2.

Запорожченко Ю.Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць. Херсон: ХДУ, 2013. № 15. С. 138-145.

Брижко В.М. Приватність даних у Хмарних технологіях. Інформація і право. № 4(19)/2016. С. 47-59.

Про Хмарні послуги: проект закону України від 20.12.19 р. № 2655. URL: http://w1. c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744 (дата звернення: 25.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті