Правові засади протидії мові ворожнечі: ретроспективний огляд та аналіз перспектив

Автор(и)

  • О.М. ГОЛОВКО старший науковий співробітник Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238333

Ключові слова:

права людини, інформаційна безпека, мова ворожнечі, злочини ненависті, дискримінація

Анотація

В статті представлено ретроспективний огляд українського законодавства та аналіз перспектив законотворчого процесу щодо протидії мові ворожнечі, в тому числі в медіапросторі. Представлено критерії для кваліфікації hate speech злочинного спрямування та інших, які не є кримінально караними, які тягнуть за собою юридичну відповідальність або без такої. Висновки зроблені з огляду на європейську практику класифікації злочинів на ґрунті ненависті. Встановлено, що в основі формування законодавства з протидії мові ворожнечі має бути визнання людини найвищою соціальною цінністю, незалежно від тих особливостей, які роблять її не схожою на інших. Виявлено проблематику нових проектів законів, що покликані протидіяти мові ворожнечі в медіапросторі.

Біографія автора

О.М. ГОЛОВКО, старший науковий співробітник Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

кандидат юридичних наук

Посилання

Herz M., Molnar P. The content and context of hate speech: Rethinking regulation and responses. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 544 p.

Davidson T., Warmsley D., Macy M. W., Ingmar W. Automated Hate Speech Detection and the Problem of Offensive Language. ICWSM. 2017. P. 512-515.

Ona G., Naiara P., Aitor G.-P., Montse C. Hate Speech Dataset from a White Supremacy Forum. In: 2nd Workshop on Abusive Language Online. 2018.

Wermiel, S.J. The Ongoing Challenge to Define Free Speech. Human Rights Magazine. 2018. № 43 (4). P. 1-4.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 14.12.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 14.01.2021).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: Закон України від 05.11.09 р. № 1707-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1707-17 (дата звернення: 07.02.2021).

Висновок Головного науково-експертного управління на проект закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)” від 30.07.08 р. URL: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=32154 (дата звернення: 07.02.2021).

Супровідна записка до проекту закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)” від 28.03.08 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf 3511=32154 (дата звернення: 07.02.2021).

Головко О.М. Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2019. 168 с.

Elsherief M., Nilizadeh S., Nguyen D., Vigna G., Belding E. Peer to Peer Hate: Hate Speech Instigators and Their Targets. Web and Social Media: materials of International AAAI Conference (ICWSM). 12 April, 2018. URL: https://arxiv.org/pdf/1804.04649.pdf (accessed 23 November 2019).

North Yorkshire Police probe racist coronavirus-related incidents. BBC. URL: https://www. bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-51407641 (дата звернення: 25.02.2020).

Chinese in UK report 'shocking' levels of racism after coronavirus outbreak. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/09/chinese-in-uk-report-shocking-levels-of-racism -after-coronavirus-outbreak (дата звернення: 25.02.2020).

Hanes E., Stephen M. Hate Crime in the Wake of Terror Attacks: Evidence from 7/7 and 9/11. Journal of Contemporary Criminal Justice. 2014. № 30. P. 247-267.

Постанова Верховний Суду від 10 березня 2021 р., судова Справа № 331/5291/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642825 (дата звернення: 30.03.2021).

Perry B., Olsson P. Cyberhate: The Globalisation of Hate. Information & Communications Technology Law. 2009. № 18. P. 185-199.

Williams M.L., Burnap P. Crime sensing with big data: The affordances and limitations of using open source communications to estimate crime patterns. British Journal of Criminology. 2015. № 57 (2). P. 320-340.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case “Buturugă v. Romania” from 15 October 2020. Application no. 56867/15. Official web-page of the European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200842%22]} (accessed 12 February 2020).

Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Київ: “Атіка”, 2002. 144 с.

Human Rights Council. Twenty-second session Agenda. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General from from 11 January 2013. The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Seminar Rabat/Rabat_draft_outcome.pdf (accessed 13 December 2019).

Judgment of the European Court of Human Rights in the case “Perinçek v Switzerland” from 15 October 2020. Application no. 27510/08. Oficial web-page of the European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158235%22]} (accessed 12 February 2020).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 17.02.2020).

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 (дата звернення: 19.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті