Захист трудових прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільнених зі служби через скорочення штатів внаслідок ліквідації міліції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238326

Ключові слова:

верховенство права, право на працю, гарантії трудових прав, ліквідація міліції, працівники міліції, звільнення зі служби через скорочення штатів.

Анотація

У статті досліджуються окремі проблеми захисту трудових прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільнених зі служби через скорочення штатів внаслідок ліквідації міліції. Стверджується, що на працівників міліції поширюються гарантії трудових прав, які визначені у Кодексі законів про працю України і не врегульовані нормами спеціальних законів України. Доводиться, що вивільнені працівники міліції в обов’язковому порядку мали бути ознайомлені з переліком вакансій в органах та підрозділах Національної поліції України. Перебуваючи на службі особи, особи рядового та начальницького складу ОВС України мали легітимні очікування щодо довгострокої реалізації свого права на працю у правоохоронному органі, а також на стабільність та захищеність свого юридичного та соціально-економічного становища. Зроблено висновок про недотримання державою конституційного принципу верховенства права при реформуванні органів внутрішніх справ України.

Біографія автора

Ю.Б. ІРХА , науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України.

кандидат юридичних наук

Посилання

Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Харків: Консум, 2004. 302 с.

Глазько С.М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2005. 19 с.

Шишлюк В.Р. Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2017. 20 с.

Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин: дис. …д-ра. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2019. 423 с.

Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору. URL: https://pidru4 niki.com/1329051143363/pravo/pripinennya_trudovogo_dogovoru (дата звернення: 25.12.2020).

Яценко Т.П. Деякі питання щодо забезпечення механізму захисту службово-трудових прав працівників ОВС України. Наше право. 2009. № 1. Ч. 2. С. 53-56.

Рішення Суду справедливості Європейського Союзу від 4 грудня 1974 року у справі “Yvonne Van Duyn v. Home Office”. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri =CELEX:61974CJ0041&from=EN (дата звернення: 25.12.2020).

Огієнко І.В. Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України. Форум права. 2008. № 2. С. 376-380.

Кікінчук В.Ю. Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ. Право і Безпека. 2010. № 3. С. 197-202.

Шульженко І.В. Вплив специфічних умов праці в органах внутрішніх справ на диференціацію правового регулювання припинення трудових правовідносин з працівниками ОВС України. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 7. С. 125-128. URL: http://elibrary. donnuet.edu.ua/966/1/Shulzhenko_2_Vpliv%20spec.%20umov%20praci.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

Іншин М.І. Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 1998. 18 с.

Лавріненко О.В. Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення. Право і Безпека. 2006. Т. 5. № 4. С. 108-115.

ВеличкоД.М. Правовий аналіз звільнення працівників за скороченням штату: історичні аспекти і проблемні питання. Право та державне управління. 2013. № 4 (13). С. 4-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті