Удосконалення правових основ контррозвідувального забезпечення збройних сил України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238321

Ключові слова:

реформування Служби безпеки України, органи військової контррозвідки, , зміни та доповнення в нормативно-правові акти, контррозвідувальне забезпечення військових формувань.

Анотація

Комплексний підхід щодо реформування Служби безпеки України зумовлює необхідність підготовки змін до нормативно-правових актів. У статті на підставі проведеного аналізу інституційних спроможностей органів військової контррозвідки Служби безпеки України запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства, які розширюють правове підґрунтя для виконання завдань контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України. Пропозиції до вдосконалення правової регламентації діяльності органів військової контррозвідки Служби безпеки України унормовують організаційні, соціальні, кадрові, матеріально-технічні та інші питання їх функціонування.

Біографія автора

Р.М. КРАВЧЕНКО

кандидат юридичних наук.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.16 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”: Указ Президента України від 14.03.16 р. № 92/2016. Урядовий кур’єр. 2016. № 52.

Шилін М.О. Щодо реформування законодавства про Службу безпеки України: матеріали постійного діючого наукового-практичного семінару Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, м. Харків, 27 трав. 2016 р. С. 199-202. Харків: Право, 2016. Вип. 7. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123 456789/10665/1/SB_seminar_27_05_2016.pdf

Пилипчук В.Г. Досвід реформування і розвитку сектору безпеки України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Стратегічні пріоритети. 2013. № 3. С. 115-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJR N/spa_2013_3_17

Кудінов С.С. Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/45.pdf

Теленик С. Служба безпеки України як суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури. Право України. 2019. № 3. С. 260-286.

Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11–12 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2012. 632 с. С. 6.

Урядування та реформування національних служб безпеки та розвідки: кращі міжнародні практики: матеріали третьої міжнародної конференції, м. Київ, 24 трав. 2016 р., URL: https://ukrainesecuritysector.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-Conference-3-UKR.pdf

Про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України”: пояснювальна записка до проекту закону України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =68347

Про внесення змін до Указів Президента України від 27 грудня 2005 року № 1860 та від 5 травня 2020 року № 166: Указ Президента України від 13.10.20 р. № 431/2020. Урядовий кур’єр. 2020. № 201.

Риндюк В.І. Удосконалення законодавства як правотворча діяльність. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34(1). С. 40-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(1)__11

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті