Національні інтереси України в кібернетичній сфері

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ НДІ інформатики і права НАПрН України., Україна
  • А.В. ТАРАСЮК НДІ інформатики і права НАПрН України. , Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238194

Ключові слова:

кібербезпека, інформаційна безпека, кіберпростір, кіберзагрози, національні інтереси.

Анотація

У статті проаналізовано основні засади розвитку національних інтересів України в кібернетичній сфері, а також визначені пов’язані із цим актуальні проблеми забезпечення кібербезпеки.Обґрунтовано, що нормативно-правова база – головна передумова забезпечення кібербезпеки держави. За результатами дослідження визначені можливі шляхи вирішення відповідних проблем та підвищення ефективності забезпечення кібербезпеки.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , НДІ інформатики і права НАПрН України.

доктор юридичних наук, професор. НДІ інформатики і права НАПрН України.

А.В. ТАРАСЮК , НДІ інформатики і права НАПрН України.

кандидат юридичних наук

Посилання

Сегеда О.О. Цифрова дипломатія України як елемент нової публічної дипломатії. ПОЛІТИКУС. Вип 3. 2020. С. 139-147.

Global Risks 2012 Seventh Edition. Insight Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf

Ткачук Т.Ю. Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел. Вісник НТУ України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 1 – 2. С. 242-246.

Харченко С.О. Наукові підходи до класифікації загроз інформаційній безпеці. Серія: Державне управління. 2019 р. № 2 (66). С. 191-197.

Носач А.В. Загрози національній безпеці як обов’язкова ознака злочинності, що посягає на державний суверенітет і територіальну цілісність України. Право і суспільство. 2019. № 3. С. 50-56.

Стрельбицький М.П., Благодарний А.М. Превентивна протидія екстремістським проявам в Україні: правові та організаційні аспекти. Information Security of the Person, Society and State. 2019. № 1 (25). С. 37-45.

Окинавская хартия глобального информационного общества (Окинава, 22 июля 2000 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_163#Text

Jeffrey A. Hart The Digital Opportunities Task Force: The G8’s Effort to Bridge the Global Digital Divide. 26 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/228852360_The_Digital_Opport un ities_Task_Force_The_G8's_Effort_to_Bridge_the_Global_Digital_Divide

Coronavirus underscores urgency to bridge digital divide. DW. URL: https://www.dw.com/ en/coronavirus-underscores-urgency-to-bridge-digital-divide/a-53070723

Урочисте засідання, присвячене 20-ій річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору. – (Прес-служба Апарату Верховної Ради України). URL: https://www.rada.gov.ua/preview/anons_acred/146596.html

12 червня 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP). Урядовий портал: URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-chlena-programi-rozshirenih-mozhlivostej-nato

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як підгалузь інформаційного права: теоретичний дискурс. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 73-85.

Баровська А.В. Понятійно-категоріальний апарат інформаційної сфери: правовий аспект. – (Аналітична записка). Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2. niss.gov.ua/articles/532

Литвин Н.А. Наукові підходи щодо визначення поняття державної інформаційної політики в Україні. Наука і правоохорона. 2019. № 1(43). С. 253-261.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті