Удосконалення державного планування у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридних загроз

Автор(и)

  • С.М. ГРІБОЄДОВ головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України., Україна https://orcid.org/0000-0001-6389-0803

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238191

Ключові слова:

стратегічне планування, державне управління, кібербезпека, кіберзахист, організована кіберзлочиність, кібератака, кіберзагроза, цифрові технології, цифровий суверенітет.

Анотація

Розглянуто засади державного стратегічного планування у сфері забезпечення кібербезпеки. Визначено шляхи удосконалення державного управління у сфері кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів. Проаналізовано та узагальнено недоліки Стратегії кібербезпеки України 2016 року. Розглянуто проєкт Стратегії кібербезпеки України на 2021 – 2025 роки та запропоновано напрями її удосконалення. Окреслено перспективи стратегічного державного планування у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах поширення гібридних загроз.  

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. №392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України”: Указ Президента України від 16.05.19 р. № 225/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2019#n2

Про затвердження Порядку проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.20 р. № 1176. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1176-2020-п#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 96/2016.

Проект Стратегії кібербезпеки України (2021 – 2025). Безпечний кіберпростір – запорука успішного розвитку України. URL: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/STRATEGIYA %20KYBERBEZPEKI/proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf

Робоча група при НКЦК РНБО України схвалила проект Стратегії кібербезпеки України. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4838.html

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). URL: https://www.europol.europa.eu/ activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво: Закон України від 12.07.17 р. № 2129. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#n2

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 403.

Гуцалюк М. Сучасні тенденції організованої кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 118-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті