Методичне забезпечення заходів з класифікації, ідентифікації та фіксації кіберзлочинів

Автор(и)

  • Б.Д. ЛЕОНОВ головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України., Україна
  • В.С. СЕРЬОГІН науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України., Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238188

Ключові слова:

інформаційна безпека, кібербезпека, кіберзлочинність, комп’ютерний злочин, механізм слідоутворення, шкідливі програмні засоби, спеціальний програмний засіб негласного отримання інформації.

Анотація

Стаття присвячена аналізу напрямів удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень програмних засобів, призначених для негласного доступу до комп’ютерної інформації. В межах статті досліджуються актуальні питання методичного забезпечення заходів з класифікації, ідентифікації та фіксації кіберзлочинів на базі запропонованих методичних підходів у сфері протидії кіберзлочинності.

Біографія автора

Б.Д. ЛЕОНОВ , головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  

Посилання

Киберпреступность страшнее финансового кризиса. URL: https://www.crime-research. ru/news/03.12.2008/50 (дата звернення: 03.01.2021).

Кіберзлочинці у 2020 році завдали у світі збитків на трильйон доларів – дослідження. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1906706-kiberzlochintsi-u-2020-rotsi-zavdali-u-sviti-zbitkiv-na -trilyon-dolariv-doslidzhennya (дата звернення: 19.02.2021).

Леонов Б.Д., Серьогін В.С. Удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень спеціальних програмних засобів у сфері протидії кіберзлочинності. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 98-106.

Ботвінкін О.В. Проблеми забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Юридичний журнал. 2007. № 2. С. 59-60.

Гавловський В.Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 108-117.

Голубєв В.О. Правові проблеми захисту інформаційних технологій. Вісник Запорізького юридичного інституту. 1997. № 2. С. 35-40.

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96. URL: https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836. (дата звернення: 21.02.2020).

Серьогін В.С., Леонов Б.Д. Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп’ютерної інформації. Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 108-115.

Поляков В.В., Лапин С.А. Средства совершения компьютерных преступлений: доклады ТУСУРа. 2014. № 2(32). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. С. 162-165.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 403.

Баранов О.А. Кримінологічні проблеми комп’ютерної злочинності. URL: http:// www.bezpeka.com/ru/lib/spec/crim/art71.html

Кравцова М.О., Литвинов О.М. Запобігання кіберзлочинності в Україні: монографія. Харків: Панов, 2016. 212 c.

Карчевский Н.В. “Киберпреступление” или преступление в сфере использования информационных технологий?: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання, м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 10-14.

Дослідження інформації на цифрових носіях (методика): звіт про науково-досліду роботу / С.М. Бобрицький, О.В. Чишкало та ін. Харків. ХНДІСЕ. 2009. 2009. 34 с.

Методика дослідження комп’ютерної інформації / К.Ю. Усков, О.М. Пешехонова, Ю.М. Бєляк, В.А. Кореньок, А.О. Ружинський. Київ: КНДІСЕ. 2005. 37 с.

Розробка спеціальних програмних засобів для проведення судових експертиз комп’ютерних мереж / О. Башкатов, Г. Дружинін та ін. Донецьк: ДНДІСЕ. 2010. 179 с.

Войтович О.П., Вітюк В.О., Каплун В.А. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2013. № 3. С. 4-9.

Дослідження програмних засобів щодо їх віднесення до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації: методичні рекомендації. Київ: ІСТЕ СБУ. 2016. 31 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті