Сучасний стан кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури

Автор(и)

  • С.Є. КУЧЕРИНА провідний науковий  співробітник науково-дослідної лабораторії військового  права, права національної та міжнародної безпеки НДІ інформатики і права НАПрН України., Україна
  • Д.О. ОЛЄЙНІКОВ начальник відділу наукової та  науково-дослідної роботи ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Ярослава Мудрого., Україна https://orcid.org/0000-0002-8515-5241

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238187

Ключові слова:

об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, кримінальна відповідальність, кримінально-правова охорона.

Анотація

У роботі здійснено науковий аналіз сучасного стану норм кримінального права, які встановлюють кримінальну відповідальність за посягання на об’єкти критичної інфраструктури чи на їх інформаційну інфраструктуру, та оцінено їх ефективність з точки зору системності кримінально-правової охорони. Виявлено, що наразі рівень кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури є недостатнім та безсистемним. Це обумовлено: відсутністю у законодавстві, яке встановлює кримінальну відповідальність за суспільно небезпечні діяння, індивідуалізованого підходу до критичної інфраструктури взагалі та її об’єктів зокрема; не врахуванням у кримінальному праві сучасного розвитку організаційно-правових засад критичної інфраструктури та ін. Авторами запропоновані конкретні кроки, що сприятимуть захищеності вітчизняної критичної інфраструктури кримінально-правовими засобами.

Біографії авторів

С.Є. КУЧЕРИНА , провідний науковий  співробітник науково-дослідної лабораторії військового  права, права національної та міжнародної безпеки НДІ інформатики і права НАПрН України.

кандидат військових наук, доцент, 

Д.О. ОЛЄЙНІКОВ , начальник відділу наукової та  науково-дослідної роботи ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

кандидат юридичних наук, 

Посилання

Єрменчук О.П. Основні підходи до організації захисту критичної інфраструктури в країнах Європи: досвід для України: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 180 с.

Cуходоля О.М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3. С. 62-76.

National Critical Infrastructure Security and Resilience Research and Development Plan, 2015. URL: https://www.dhs.gov/publication

Порядок формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9.10.20 р. № 943URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2020-%D0%BF#Text

Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 30(2). С. 107-110.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 7-ме вид., переробл. та допов. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.

Сичевський В.В., Харитонов Є.І., Олєйніков Д.О. Науково-практичний коментар до Розділу І Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України). Харьків: Право, 2016. 232 с.

Науково-практичний коментар Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”; станом на 1.01.19 р. / М.В. Гуцалюк та ін. ; за ред. М.В. Гребенюка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 220 с.

Таран О.В. Сандул О.Г. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці. Ядерна та радіаційна безпека. 2019. Вип. 3. С. 58-67.

Пашнєв Д.В. Необхідність спеціальної кримінально-правової охорони критичної інформаційної. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2014. № 6. С. 73-82.

Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян: Закон України від 16.01.14 р. № 721-VII. Голос України. № 10. (21.01.2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/721-18#Text

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України: Закон України від 28.01.14 р. № 732-VII. Голос України. № 19. (01.02.2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/732-18#Text

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті