Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення

Автор(и)

  • О.А. САМЧИНСЬКА викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, КПІ ім. Ігоря Сікорського., Україна
  • В.М. ФУРАШЕВ доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238183

Ключові слова:

інформаційний вплив, психологічний вплив, інформаційно-психологічний вплив, інформаційне насильство, інформаційні маніпуляції, пропаганда.

Анотація

У статті досліджено поняття “інформаційно-психологічний вплив”, “інформаційне насильство”, “інформаційні маніпуляції” та “пропаганда”, їх основні ознаки та співвідношення.

Біографія автора

В.М. ФУРАШЕВ , доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник  

Посилання

В UX потребности важнее, чем желания – пирамида Маслоу и иерархия потребностей. URL: https://www.ux-ui.top/ux-education/v-ux-potrebnosti-vazhnee-chem-zhelaniya-piramida-maslou -i-ierarhiya-potrebnostej.html; URL: http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

Почепцов Г. Пропаганда 2.0. Харків: Фоліо, 2018. 796 с.

Брижко В.М., Швець М.Я. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія ; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с. – ISBN 978-966-96731-6-9.

Дзьобань О.П., Панфілов О.Ю., Соболєва С.М. Інформаційне насильство: змістовний аспект. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/47745-95 745-1-PB.pdf (дата звернення: 07.11.2020).

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1% 88%D0%B0/Downloads/drsk_2015_4_11.pdf (дата звернення: 07.11.2020).

Євченко І.М. Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ на особистість: матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми / ред. С.Д. Максименко, м. Київ, 31 бер. 2020 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПрН України, 2020. С. 59-61.

Золотар О.О. Пропаганда в соціальних мережах – загроза інформаційній безпеці держави. URL: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/6139/konf_04_04_2019.pd f?sequence=1&isAllowed=y#page=48 (дата звернення: 10.11.2020).

Нємцева О.О. Структура інформаційно-психологічного впливу. URL: http://dspace.nbuv. gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09-Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 07.11.2020 р.).

Павлов Д. Політична пропаганда: до визначення поняття. URL: file:///C:/Users/%D0 %9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/gileya_2013_79_102.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Сащук Г.М. Інформаційне насильство в сучасному суспільстві. URL: file:///C:/ Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/gileya_2016_111_84.pdf (дата звернення: 08.11.2020).

Сищук О.А. Інформаційно-психологічний компонент “гібридної війни”. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33693038.pdf (дата звернення: 08.11.2020).

Фурашев В.М., Самчинська О.А. Маніпуляції свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній. Інформація і право. № 3(30)/2019. C. 119-125.

Стратегія національної безпеки: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 10.11.2020).

Ніколаєнко С.О., Ніколаєнко С.І. Категорія психологічного впливу в психології. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 07.11.2020).

Балл Г.А., Бургин М.С. Аналіз психологических воздействий и его педагогическое значение. Вопросы психологии. 1994. № 4.С. 56-66.

Куций О.А. Види психологічного впливу у діяльності спеціалістів ризиконебезпечних професій. URL: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol7/0 31.pdf (дата звернення: 08.11.2020).

Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию. Психологические проблемы самореализации личности. СПб.: СпбГУ, 1997. С.123-142.

Куликов В.Н. Прикладне исследование социально-психологического воздействия. Прикладные проблемы социальной психологии. 1983. 158-172.

Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59848/14-Ostroukhov.pdf?sequence=1 (дата звернення: 07.11.2020).

Захаренко К. Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22362/1/Nchnpu_7_2015_34_24.pdf (дата звернення: 07.11.2020).

Новий тлумачний словник української мови: у 3 т.: 42000 сл. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2003. Т. 2. 926 с. – ISBN 966-7173-23-2.

Ігнатов О.М. Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/FP_index.htm_2010_3_21.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

Лукасевич О.А., Титар Ю.В. Маніпулятивні прийоми: особливості використання у міжособистісному спілкуванні. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0 %B0/Downloads/pspz_2017_2_22.pdf (дата звернення: 09.11.2020).

Колтик О. Підходи до визначення терміну “пропаганда”. URL: file:///C:/Users/%D0% 9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/znpkhnpu_zntndr_2015_45_5.pdf (дата звернення: 10.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті