Аберація нормативно-правової інформації

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України., Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238101

Ключові слова:

аберація, викривлення змісту інформації, нормативно-правова інформація, правова культура, правова норма, судові рішення

Анотація

В статті досліджується питання існування підґрунтя для прояву такого негативного явища в національному правовому полі, яким є “аберація” нормативно-правової інформації. Під терміном “аберація нормативно-правової інформації” у цій роботі розуміється свідоме, вмотивоване або несвідоме, невмотивоване викривлення змісту нормативно-правової інформації в порівнянні з його аналоговим текстом, тобто такої інформації, яка міститься в проектах чи в нормативно-правових актах, в судових рішеннях та в інших матеріалах, які є додатком до цих документів і використовуються при їх прийнятті. Робиться висновок щодо причин виникнення цього явища та необхідності застосування заходів щодо його мінімізації.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ , завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України.

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.16 р. № 68/2016. Офіційний вісник Президента України. 2016. № 703 (берез.).

Про доступ до офіційних документів: Конвенція Ради Європи від 18.06.09 р. (офіційний переклад). URL: https://cedem.org.ua/library/konventsiya-rady-yevropy-pro-dostup-do-ofitsijnyh-dok umentiv-ofitsijnyj-pereklad (дата звернення: 10.11.2020).

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів: Закон України від 20.05.20 р. № 631-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 39. Ст. 299.

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд., испр. и доп. Москва: СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 1990. 1632 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Т. 1. Київ: Вид. “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. 672 с.

Корж І.Ф. Явище аберації в українському законодавстві. Право України. 2006. № 11. С. 89-94.

Про очищення влади: Закон України від 16.09.14 р. № 1682-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 44. Ст. 2041.

Відсутність закону щодо порядку надання дозволу на носіння зброї не унеможливлює притягнення особи до кримінальної відповідальності (ВС/ККС, справа № 127/27182/15-к, 31.05.18). URL: https://protocol.ua/ru/vs_kks_vidsutnist_zakonu_shchodo_poryadku_nadannya_dozv olu_ na_nosinnya_zbroi_ne_unemoglivlyue_prityagnennya_osobi_do_kriminalnoi_vidpovidalnosti_ (s_kks_spr ava (дата звернення: 13.11.2020).

Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція РЄ від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 13.11.2020).

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: наказ Міністерства внутрішні справ України від 21.08.98 р. № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0637-98 (дата звернення: 13.11.2020).

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. Ст. 356.

Щодо кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). URL: https://lexinform.com.ua/ yuridychna-praktyka/shhodo-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-za-nezakonne-povodzhennya-zi-zbroyeyu-ojovymy-prypasamy-abo-vybuhovymy-rechovynamy-st-263-kk-ukrayiny (дата звернення: 13.11.2020).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) від 19.04.00 р. № 6-рп/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00 (дата звернення: 13.11.2020).

Делеговане законодавство в Україні: що, як і чому? Юридична Газета (online). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/delegovane-zakonodavstvo-v-ukrayini-shcho-yak-i-chom u.html (дата звернення: 13.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Номер

Розділ

Статті