Стан та проблемні питання реалізації стратегії кібербезпеки України

Автор(и)

  • Н. А. Ткачук старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221317

Ключові слова:

Стратегія кібербезпеки України, план реалізації Стратегії кібербезпеки України, кібербезпека, стратегічне планування, нормативно-правове регулювання

Анотація

У статті досліджено стан і проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України та запропоновано шляхи удосконалення стратегічного планування у сфері кібербезпеки держави.

Біографія автора

Н. А. Ткачук, старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/96/2016

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2469-19

Гнатенко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: Вид-во ДРІ НАДУ. 2013. № 3(18). С. 51-60.

Тарасюк Г.М. Контроль в системі управління плановою діяльністю підприємства. Міжнародний збірник наукових праць. 2010. № 1(16). С. 284-299.

Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.16 р. № 140-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D1%80

Про затвердження Плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.17 р. № 155-р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/155-2017-%D1%80

Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.18 р. № 481-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/481-2018-%D1%80

Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України: Указ Президента України від 19.02.02 р. № 155. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/155/2002

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 р. № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D 0%BF

Президент затвердив Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-polozhennya-pro-nacion alnij-koordinacijn-37329

Назаров В.П. Стратегічне планування як важливий чинник підвищення ефективності державного управління. Влада. 2013. № 12. С. 4-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті