Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України

Автор(и)

  • О. Д. Довгань НДІ інформатики і права НАПрН України,
  • Т. Ю. Ткачук ННІ інформаційної безпеки НА СБ України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221314

Ключові слова:

інформаційна безпека України, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, стан, процес, загроза

Анотація

У статті досліджується концептуальні засади правового забезпечення інформаційної безпеки України. На основі теоретичного аналізу запропоновано модель Закону України “Про інформаційну безпеку України” та проаналізовано основні його змістовні частини.

Біографії авторів

О. Д. Довгань, НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Т. Ю. Ткачук, ННІ інформаційної безпеки НА СБ України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Баранов О.А. Базовий принцип інформаційного права – забезпечення інформаційної безпеки. Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти: матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 6 жовт. 2016 р. / упоряд. В.М. Фурашев. Київ: Вид-во “Політехніка”. 2016. С. 29-35.

Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навчальний посібник. Ірпінь : Акад. ДПС України, 2000. 304 с.

Брижко В.М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади: монографія. Київ: ТОВ “Пан-Тот”, 2012. 304 с.

Тополевський Р., Захаров Є. Коментарі до проекту Закону України “Про інформаційну безпеку України” від 22.09.04 р. № 5732. URL: http://khpg.org/index.php?id=1105737155 (дата звернення: 05.03.2019).

Пилипчук В.Г. Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві: збірник матеріалів наук.-практ. конф. / упорядн. Фурашев В.М., Петряев С.Ю. (НДІІП НАПрН України, НІСД, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ “КПІ”). Київ: Вид-во “Політехніка”. 2016. С. 6-8.

Сніцаренко П.М., Саричев Ю.О., Семененко В.М., Ткаченко В.А. Удосконалення чинного інформаційного законодавства України як необхідна умова адекватності заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки держави. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. № 2(63). С. 68-74.

Ярема О.Г. Предмет правового забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному праві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Право. 2016. № 2. С. 244-252.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.07 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (дата звернення: 05.03.2019).

Про внесення змін до законів України щодо інформаційної безпеки: проект Закону України від 26.11.18 р. № 9340. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65011 (дата звернення: 05.03.2019).

Про засади інформаційної безпеки України: проект Закону України від 28.05.14 р., реєстр. № 4949. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51123 (дата звернення: 05.03.2019).

Конвенція про кіберзлочинність. URL: http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/994_575 (дата звернення: 05.03.2019).

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 05.03.2019).

Рудольф фон Иеринг. Юридическая техника / сост. А.В. Поляков. Москва: Статут, 2008. 231 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті