Резонансні явища в системах Інтернету речей

Автор(и)

  • С. М. Брайчевський

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221308

Ключові слова:

інформаційні технології, Інтернет речей, резонанс

Анотація

В роботі розглянуті специфічні ефекти, викликані наявністю двох груп коливних процесів – зміни параметрів оточуючого середовища та обробки вхідних даних системою. Показано, що за певних умов в системі можуть виникати резонансні явища, здатні призводити до її непередбачуваної поведінки.

Біографія автора

С. М. Брайчевський

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання: зб. матеріалів ІІ-ї міжнародної науково-практичної конф. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні, м. Львів, 17 лист. 2017 р. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. 318 с. С. 18-42.

Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети последующих поколений. Сети последующих поколений – Структура и функциональные модели архитектуры. Обзор Интернета вещей: Рекомендации МСЭ-T Y.2060 (06/2012). Серия Y. URL: http://handle.itu.int/11.1002/1000/11559

Баранов О.А. “Інтернет речей” як правовий термін. Юридична Україна. 2016. № 5 – 6. С. 96-103. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21 DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urykr_2016_5-6_16.pdf

Леонид Черняк. Платформа Интернета вещей. Открытые системы. СУБД. 2012. № 7. URL: https://www.osp.ru/os/2012/07/13017643

Kevin Ashton. That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. RFID Journal (22 June 2009). <http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>

Internet оf Things. Gartner IT glossary. Gartner (5 May 2012). – “The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment”. <https://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things>

Боулдинг К. Общая теория систем – скелет науки. Москва: Наука, 1969.

Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний. Москва: Наука, 1972.

Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. Москва: Наука, 1984.

Магнус К. Колебания. Введение в исследование колебательных систем. Москва: Мир, 1982. 304 с.

Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. Москва: Наука, 1965.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті