Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем

Автор(и)

  • І. М. Доронін завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221305

Ключові слова:

цифрова економіка, цифровий розвиток, національна безпека, інформатизація, інформаційне право, державне планування

Анотація

У статті проаналізовано питання державного планування в сфері “цифрової економіки” та розвитку суспільства, досліджено правові проблеми, що виникають у цій сфері. Звернуто увагу на неповне врахування питань забезпечення національної безпеки при державному плануванні. Встановлено, що на загальному рівні поняття “цифровізація” концептуально не відрізняється від загальних явищ інформатизації та побудови інформаційного суспільства. Окреслено відповідне проблемне поле щодо співвідношення права національної безпеки та інформаційного права.

Біографія автора

І. М. Доронін, завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Жиляєв І.Б., Семенченко А.І., Фурашев В.М. Інструменти державного стратегічного управління: національна програма інформатизації. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 44-58.

Баранов О.А. Інтернет речей (ІоТ) і блокчейн. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 59-71.

Радейко Р.І. Особливості впровадження технології блокчейн у сфері публічних відносин в Україні. Часопис цивілістики. 2018. Вип. 29. С. 112-118.

Доронін І.М. Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 41-48.

Чукут С.А., Буряченко К.О. Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 70-76.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018 – 2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67-р. Урядовий кур’єр. 11.05.2018. № 88.

Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Изд. 2-е, испр. Москва: Наука, 1987. 552 с.

Фурашев В.М., Ланде Д.М., Григор’єв О.М., Фурашев О.В. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє: монографія. Київ: Інжиніринг, 2005. 164 с.

Брижко В.М. та ін. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія. Киїів: НДЦПІ АПрН України, 2007. 239 с.

Андреева Г.Н. и др. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения: монография. Нижний Новгород: Профессиональная наука, 2018. 131 с.

Australian Government National Digital Economy Strategy: 2010. URL: http://rdanwq. org.au/files/National_Digital_Economy_Strategy.pdf (Last assessed 12.01.2019).

Innovate UK: Digital Economy Strategy 2015-2018. URL: https://assets.publishing.service. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404743/Digital_Economy_Strategy_2015-18_Web_Final2.pdf (Last assessed: 12.01.2019).

Reijers W., O`Brolchain F., Haynes P. Governance in Blockchain. Technologies & Social Contract Theories. Ledger. 2016. № 1. P. 134-151.

Доронін І.М. Використання сучасних технологій розподіленої обробки даних: право та функції держави. Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 51-58.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.94 р. № 80-94ВР. Дата оновлення: 19.04.2014. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80/94вр (дата звернення: 13.01.2019).

Stack Graham. Bitcoin miner steps out into the light. New Business Europe. 2015. August. P. 34-36.

Начало грандиозной аферы: коррупцию переводят на блокчейн. CrimeUA. 22.03.2018. URL: http://crime-ua.com/node/23088

Цифрова адженда 2020. Концептуальні засади. Версія 1.0. URL: https://ucci.org.ua/ uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 03.01.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6.05.15 р. “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 13. Ст. 874.

Про санкції: Закон України від 14.08.14 р. № 1644-VII. Дата оновлення: 17.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18 (дата звернення: 21.01.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті