Право на відкриті дані – як право приватного характеру

Автор(и)

  • І. Ф. Корж завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221302

Ключові слова:

відкриті дані, відкритість, інформація, громадський контроль, прозорість, публічна інформація

Анотація

В даній статті досліджуються питання відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині надання доступу громадськості до відкритих даних. Здійснюється аналіз реальних можливостей здійснення громадського контролю за відкритістю функціонування державних інституцій. Розкриваються недоліки за окремими напрямами здійснення контролю та пропонуються відповідні механізми підвищення його ефективності.

Біографія автора

І. Ф. Корж, завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Економіка. – Муніципальне та державне управління в Україні. URL: http://economics. studio/derjavne-upravlinnya-munitsipalne/printsip-vidkritosti-prozorosti-78944.html

Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В. Публічне адміністрування в Україні: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. Харьків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. 306 с.

Susan I. Liem. Constituents of Transparency in Public Administration: With Reference to Empirical Findings from Estonia. Dissertation № 3350. Gutenberg. Schaan. 2007. Р. 320.

Деякі питання реформування державного управління в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.16 р. № 747-р. Урядовий кур’єр. 27 липня 2016 р. № 139.

Третій додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною, затверджений GRECO на 59-у пленарному засіданні (Страсбург, 18-22 березня 2013 року). URL: http://old.minjust.gov. ua/anti_corruption_grecorep (дата звернення: 22.02.2019).

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.14 р. № 647-р. Урядовий кур’єр. 17 липня 2014 р. № 127.

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014 – 2015 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.14 р. № 1176-р. Урядовий кур’єр. 17 грудня 2014 р. № 235.

Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.15 р. № 213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р (дата звернення: 22.02.2019).

Угода про Коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна”. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15 (дата звернення: 22.02.2019).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про адміністративну процедуру: проект Закону України від 28.12.18 р. № 9456. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=65307 (дата звернення: 22.02.2019).

Про захист особи відносно актів адміністративних органів: Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи від 28 вересня 1977 року. URL: http://uchebana5.ru/cont/2458299-p78.html (дата звернення: 23.02.2019).

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.15 р. № 835. Урядовий кур’єр. 24 жовтня 2015 р. № 198.

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.14 р. № 492. Урядовий кур’єр. 07 жовтня 2014 р. № 184.

The Open Data Charter: A Roadmap for Using a Global Resource. URL: https://www.huf fingtonpost.com/joel-gurin/the-open-data-charter-a-r_b_8391470.html (дата звернення: 24.02.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті