Нормативно-правова база забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні проблеми та відправні точки їх вирішення

Автор(и)

  • О. Ю. Борисов аспірант Науково-дослідного інституту інформатики та права НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221236

Ключові слова:

інформаційна безпека України, інформаційна війна, гібридна війна, Сунь-цзи, воєнне мистецтво

Анотація

Дана стаття присвячена питанням актуальності формування в Україні гармонійної і дієвої системи нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки. Автором відображено давність історії застосування інформаційного впливу у воєнних конфліктах, проаналізовано вплив сучасних правових і технологічних чинників на можливості здійснення інформаційного впливу у воєнних цілях, обґрунтовано необхідність належного нормативно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки України.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text

Про національну безпеку України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2469-19#Text

Про Службу безпеки України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2229-12#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text

Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве / пер. с кит. Н.И. Конрада. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 480 с. – (Азбука-классика, Non-Fiction).

Головко А.А. Громадянське суспільство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері: дис. …канд. політ. наук. URL: http://old2.niss.gov.ua/public/File/ 2019_01_17/dis_Holovka.pdf

Перун Т.С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні: дис. …канд. юрид. наук. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/13391/ dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_yurydychnyh_nauk_peruna_t.s.pdf

Ткачук Т.Ю. Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: дис. д-ра юрид. наук. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19617

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті