До питання застосування правових режимів забезпечення кібербезпеки в Україні

Автор(и)

  • В. В. Бєлєвцева завідувач Наукової лабораторії правових проблем та відповідальності у сфері цифровізації НДІ інформатики і права НАПрН України, https://orcid.org/0000-0001-5573-3744

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221235

Ключові слова:

правовий режим, кібербезпека, кіберправопорушення, злочин

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових питань застосування та виокремлення правових режимів забезпечення кібербезпеки України. Окреслені правові основи забезпечення кібербезпеки та ознаки правових режимів у цій сфері. У роботі наведені напрями розробки системи правових режимів забезпечення кібербезпеки .

Біографія автора

В. В. Бєлєвцева, завідувач Наукової лабораторії правових проблем та відповідальності у сфері цифровізації НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 10. С. 39. Ст. 198.

Звіт Голови Національної поліції України про результати роботи відомства у 2019 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf (дата звернення: 16.10.2020).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Geers, K. Strategic Cyber Security. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2011. 169 p.

Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України від 07.09.05 p. № 2824-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 5 – 6. Ст. 71.

Довгань О.Д., Тарасюк А.В., Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні. Інформація і право. № 3(26)/2018. С. 94-103.

Коваленко Н.В. Про правовий режим кібербезпеки в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 3. С. 96-100.

Довгань О.Д., Доронін І.М. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: монографія. – (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2017. 107 с.

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. № 2(42)/2014. C. 54-62. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/14boavpk.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті