Сучасні перспективи розвитку квантової безпеки як дифузійно якісна цифрова модель у міжнародній інформації знань

Автор(и)

  • Ю. П. Лісовська

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221223

Ключові слова:

криптографія, захист, загрози, квантова безпека, контррозвідувальна діяльність

Анотація

Стаття досліджує розвиток криптографічних засобів захисту інформації, міжнародні і нові вітчизняні стандарти криптографічного захисту, які дозволяють користувачам відчувати впевненість у захисті конфіденційної інформації. Виділено ряд загроз, які, згідно з прогнозами аналітиків, набудуть актуальності в найближчому майбутньому. У роботі було проведено аналіз використання квантових технологій у сфері кібербезпеки. Виявлено, що зі створенням квантового комп’ютера квантова криптографія стане одним з найнадійніших способів захисту інформації. Висвітлено загрози з боку квантового комп’ютинга, сучасної науки, яка стрімко розвивається.

Біографія автора

Ю. П. Лісовська

кандидат юридичних наук

Посилання

Хайдеггер М. Бытие в окрестности вещей. Москва: Фолио, 1998. 509 с.

Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. Москва: ДМК Пресс, 2010. 232 с.

Давыденко В.В. Социальный диалог: проблема достижения стандартов Евросоюза. Политический менеджмент. № 2/2006. С. 67-78.

Макаренко Є.А. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи [дисертація]. Київ: Націонал. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. 475с.

Губенко В.К. Логистическая цнтрализация материальных потоков: теория и методология логистических распределительных центров. Донецк: Институт экономики и промышленности, 2007. 495 с.

Баскаков А.Я. Методология научного исследования. Киев: МАУП, 2004. 216 с.

Андрущенко В. Організоване суспільство: проблеми суспільної саморганізації та інституціоналізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. – (Досвід соціально-філософського аналізу). Київ: Знання України, 2018. 630 с.

Курко М.Н., Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Криптологія. Київ: Видавничий дім “Кондор”, 2020. 248 с.

Лісовський П.М, Лісовська Ю.П. Національна безпека України: навч. посіб. Київ: Університет “Україна”, 2020. 292 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті