Інформаційний простір держави як сфера реалізації інформаційного суверенітету

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221216

Ключові слова:

інформаційний суверенітет, інформаційний простір, інформаційна сфера

Анотація

У статті досліджено поняття інформаційного простору як сфери реалізації інформаційного суверенітету. За результатами проведеного дослідження встановлено, що для розуміння суті інформаційного суверенітету необхідно чітке визначення сфери (або простору) його реалізації, проте трактування простору лише як певної території – неоднозначне, оскільки інформаційний простір позбувся усіх обмежень, властивих простору фізичному. Водночас, поняття інформаційного простору у чинному національному законодавстві наразі відсутнє, а доволі часто ототожнюються поняття “інформаційний простір”, “інформаційна сфера” та “інформаційне середовище”. Під інформаційним простором слід розуміти середовище здійснення суб’єктами інформаційної сфери діяльності, пов’язаної зі створенням, збиранням, одержанням, зберіганням, використанням, поширенням, охороною та захистом інформації, на яку поширюється юрисдикція України, а також функціонуванням національної інформаційної інфраструктури.

Біографія автора

О. М. Солодка, докторант НА СБ України.

кандидат юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Spiegel S. Traditional space vs. Cyberspace: the changing role of geography in current international politics. Geopolitics. 2000. Vol. 5. № 3. P. 115-116.

О’Тоал Дж. Геополитика постмодерна? Геополитические представлении модерна и за их пределами. Политическая наука. 2009. № 1. С. 208-211.

Featherstone, D., Painter, J. (Eds.) (2013). Spatial Politics: Essays For Doreen Massey. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 328 p.

Біловус Л. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи. URL: http:// ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_1/bilovus_l_i_ ukrayinskyy _informatsiynyy prostir.pdf

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. URL: http://lib.ru/FILOSOF/WERNAD SKIJ/noos.txt

Шрайнер Ю.А. Концепции интеллектуальных систем: научно-информационный обзор. Москва: Наука, 1988. 134 с.

Глушков А.В. Проблемы правового регулирования Интернет-отношений: автореф. дис. …канд. юрид. наук.: 12.00.14. СПб., 2007. 23 c.

Castermans A., Haentjens M., De Graaff R. The Digital Single Market and Legal Certainty: A Critical Analysis. Contents and Effects of Contracts-Lessons to Learn From The Common European Sales Law. S.l., 2016. Р. 45-72.

Довгань О.Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти: монографія. – (НДІІП НАПрН України, НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського). Київ, 2015. 388 с.

Доклад группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. А/70/174. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/228/37/PDF/N1522837.pdf?Open Element

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text

Bandurskі D. China’s Internet sovereignty. The China Media Project. URL: http://cmp.hku. hk/2015/10/02/39285

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 11.02.11 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text

Про державний кордон України: Закон України від 04.11.91 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text

Про сприяння та взаємний захист інвестицій: Угода між Урядом України та Урядом Республіки Сан-Марино від 13.01.06 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 674_002#Text

Єсімов С. Інформаційний простір у контексті інформаційного права. URL: http://vlp. com.ua/node/14836

Про доступ до судових рішень: Закон України від 05.12.05 р. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/3262-15#Text

Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 09.04.99 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text

Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

Литвиненко О.В., Бінько І.Ф., Потіха В.М. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України: монографія. Київ: ІМВКУ ім. Т. Шевченка, 1998. 145 с.

Дубняк К.А. Інформаційний простір: структура та функціональні параметри. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2015. № 4 (24). С. 21-25.

Брижко В.М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин: монографія. Київ: ТОВ “ПанТот”. 2009 р. 418 с. С. 118-123.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. Київ: Наша культура і наука. 2000. 368 с.

Логінов О.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2005. 23 с.

Гавловський В.Д., Гриценко В.В. та ін. Основи інформаційного права України: навч. посіб. / за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. Київ: Знання, 2004. 274 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII (в редакції від 13 січня 2011 року). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Баранов О.А. Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2015. 40 с.

Про вільний доступ і порядок обміну відкритою науково-технічною інформацією держав-учасниць СНД: Угода держав-учасниць СНД від 11.09.98 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/997_889#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті