Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства

Автор(и)

  • О. Г. Данильян завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.,
  • О. П. Дзьобань головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221212

Ключові слова:

віртуальна реальність, кіберпростір, інформаційні процеси, Інтернет-простір, комп’ютерні технології.

Анотація

У статті зроблена спроба осмислення кіберпростору у його діалектичному взаємозв’язку з віртуальною реальністю. Показано, що постійно мінливий кіберпростір є результатом процесу віртуалізації. Поставлене питання про просторово-часові характеристики віртуальної реальності і шляхи їх онтологічного обґрунтування. Виділені основні просторово-часові властивості віртуальної реальності, створеної кіберпростором. Обґрунтовується, що віртуальна реальність, сформована новими інформаційними технологіями, сприяла створенню мережевого суспільства, а існування кіберпростору є його основою, яка впливає на всі сфери суспільного життя.

Біографії авторів

О. Г. Данильян, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

доктор філософських наук, професор

О. П. Дзьобань, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Licklider J.C.R. Man-Computer Symbiosis. URL: https://groups.csail.mit.edu/medg/people/ psz/Licklider.html (дата звернення: 17.10.2020).

Емелин В.А. Киборгизация и инвалидизация технологически расширенного человека. Национальный психологический журнал. 2013. № 1(9). С. 62-70.

Арто А. Театр жестокости. Театр и его двойник. Москва, 1993. 256 с.

Гибсон У. Нейромант. URL: https://readli.net/chitat-online/?b=350412&pg=1 (дата звернення: 15.10.2020).

Barlow J.P. Coming into the new country: cyberspace, the new datasphere. Communications of the ACM. 1991. Vol. 34 № 3. P. 19-22.

Поппер К. Логика и рост научного Інтернет-технологій у процесі узгодження економічних інтересів суб’єктів ринку. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 2013. № 10. С. 399-403.

Смолянюк О.В. Інтернет як чинник розвитку економіки. Агросвіт. 2012. № 23. С. 42-47.

Ковач М.Й. Роль і місце Інтернет-економіки в сучасній економічній системі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(2). С. 188-192.

Хуторной С.Н. Киберпространство и становление сетевого общества: дис. ...канд. филос. наук. Воронеж, 2013.166 с.

Паламарчук С.А., Шемендюк О.В., Ляшенко Г.Т., Ткач В.О. Забезпечення захисту кіберпростору в провідних країнах світу. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. 2020. Вип. 1. С. 58-64.

Соколов К.О., Гудима О.П. Підхід до розробки елементів структури системи виявлення деструктивного впливу у кіберпросторі. Наукоємні технології. 2019. № 4. С. 426-432.

Самойленко О.А. Природа кіберпростору як об’єкта криміналістичного дослідження. Криміналістика і судова експертиза. 2018. Вип. 63 (1). С. 174-184.

Форос Г.В. Правові основи захисту інформації в кіберпросторі. Правова держава. 2018. № 30. С. 181-186.

Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу. Стратегічні пріоритети. Серія: Філософія. 2017. № 3. С. 163-170.

Дзьобань О.П. Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі віртуальної реальності. Стратегічні пріоритети. Серія: Філософія. 2018. № 2 (47). С. 118-126.

Хаханов В.И., Чумаченко С.В., Литвинова Е.И., Мищенко А.С., Адамов А.С. Инфраструктура анализа и информационной безопасности киберпространства. URL: https://open archive.nure.ua/bitstream/document/2210/1/RI_2011_2-040-060.pdf (дата звернення: 19.10.2020).

Хаханов В.И., Чумаченко С.В. Модели пространств в научных исследованиях. Радиоэлектроника и информатика. 2002. № 1. С. 124-132.

Кузьмич В.І. Геометричні властивості метричних просторів. Український математичний журнал. 2019. Т. 71. № 3. С. 382-399.

Асеев Г.Г. Соотношение различных метрических исследований в науковедении. Системи обробки інформації. 2017. Вип. 1. С. 119-126.

Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт- Петербургского университета, 2007. 137 с.

Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации. URL: http://spkurdyumov.ru/what/metodologiya-setevogo-myshleniya (дата звернення: 15.10.2020).

Усанова Д.О. Виртуальность культурного пространства: ключевые вариации осмысления. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnost-kulturnogo-prostranstva-klyuchevye-variatsii-osmys leniya/viewer (дата звернення: 15.10.2020).

Куликов С.Б. Информационные каналы, образы науки и феноменология. Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – (Электронный научный журнал). 2015. № 1 (9). С. 8-22. URL: http://cyberspace.pglu.ru/upload/uf/02e/new_sbornik-1_2015-_9_.pdf (дата звернення: 15.10.2020).

Лурье Д.А. Проблемы виртуализации современного общества и их социологическое осмысление. Философия и общество. 2009. Вып. № 4 (56). URL: https://www.socionauki.ru/ journal/articles/130537 (дата звернення: 15.10.2020).

Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. и вступ. ст. С.Н. Зенкин. URL: https://gtmarket.ru/ laboratory/basis/3496/3501 (дата звернення: 15.10.2020).

Девтеров І.В. Кібергеографія як соціально-інституційне явище. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 2011. Вип. 49 (№ 7). С. 426-431.

Кібергеографія і фізична інфраструктура мережі Інтернет. URL: http://www.global-analityk.com (дата звернення: 17.10.2020).

Кибергеография: задачи и возможности. URL: https://cardshop.com.ua/blog/articles/kiber geografija-zadachi-i-vozmozhnosti (дата звернення: 17.10.2020).

Перфильев Ю. Кибергеография. Энергия, экономика, техника, экология. 2003. № 11. С. 57-61.

Hirtle S.С. Classification structures for cognitive maps. Data Science. Classification and Related Methods. 1998. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-65950-1_44 (дата звернення: 17.10.2020).

Cheswick W. Mapping the Internet. IEEE Computer. 1999. Vol. 32. № 4. Р. 97-98.

Виртуальные миры – интервью с Джероном Ланье. URL: https://elektrovesti.net/1490_ virtualnye-miry (дата звернення: 17.10.2020).

Бюль А. Виртуальное общество ХХІ века. Социальные изменения в дигитальную эпоху. Москва: Канон, 1994. 315 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. и вступ. ст. С.Н. Зенкин. Москва: Добросвет, 2000. 387 с.

HyperReality: Paradigm for the Third Millenium. URL: https://www.amazon.com/Hyper Reality-Paradigm-Millenium-Nobuyoshi-Terashima-ebook/dp/B000OI0UXK (дата звернення: 17.10.2020).

Информационная эпоха: вызовы человеку / под ред. И.А. Алексеевой и А.Ю. Сидоровой. Москва: РОССПЭН, 2010. 335 с.

Первушина В.Н., Хуторной С.Н. Идеология киберпространства. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2017. № 2 (24). С. 69-80.

Туликов А.В. Зарубежная правовая мысль в условиях развития информационных технологий. Право. – (Журнал высшей школы экономики). 2016. № 3. С. 235-243.

Цензура (контроль) в Интернете. Опыт Китая. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ Статья:Цензура_(контроль)_в_Интернете_Опыт_Китая (дата звернення: 17.10.2020).

Зиновьева Е.С. Международное управление Интернетом: конфликт и сотрудничество. Москва: МГИМО-Университет, 2011. 170 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

Статті