Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

Автор(и)

  • А. В. Свінцицький директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.,
  • А. М. Падалка головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220999

Ключові слова:

податкові злочини, організована злочинність, судова експертиза, судово-економічна експертиза, податкова експертиза

Анотація

У статті розглядаються завдання і предмет судово-економічних експертиз, висвітлюються їх можливості в практиці з розкриття й розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.

Біографія автора

А. М. Падалка, головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України

кандидат юридичних наук

Посилання

Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Київ, 2002. 20 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 27.07.2020).

Шрамко О.М. Можливості судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1. С. 162-165.

Чеберяк П.П. Завдання судових експертиз при розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених в економічній сфері України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 83-88.

Федчишина В.В. Щодо окремих аспектів податкової експертизи. Фінансове право. 2016. № 1 (35). С. 38-42.

Давиденко В.С. Спеціальні знання в розслідуванні економічних злочинів. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 178-188.

Федчишина В.В. Місце спеціальних економічних знань в інституті судової експертизи України. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: зб. тез Податкового конгресу, м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 517-520.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті