Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид негласних слідчих (розшукових) дій

Автор(и)

  • В. І. Говоруха начальник підрозділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України,
  • В. А. Степанов провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220996

Ключові слова:

негласні слідчі (розшукові) дії, зняття інформації, електронна інформаційна система, спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, технічні засоби негласного отримання інформації.

Анотація

Стаття присвячена проблемі зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновиду негласних слідчих (розшукових) дій.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. №№ 9-10, 11-12, 13. Ст. 88. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 25.07.2020).

Оперативно-розшукова компаритівстика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін. Харків: Золота миля, 2013. 352 с.

Галстян Г.Г. Зарубіжний досвід використання оперативно-технічних засобів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2018. Т. 2. С. 78-81.

Допілка В.О. Контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Митна справа. 2012. № 2. С. 45-49.

Луцик В.В. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. URL: http://www. pravoznavec.com.ua/period/article/3719/% (дата звернення: 21.01.2019).

Тертишник В.М. Коментар до Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 16-е, доп. і перероб. Київ: Правова Єдність, 2020. 1070 с. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb 2/webproc4_2 (дата звернення: 25.07.2020).

Уваров В.Г. Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євро стандарти. Форум права. 2012. № 4. С. 939-943. URL: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12uvgute.pdf (дата звернення: 25.07.2020).

Егорышев А.С. Криминалистический анализ неправомерного доступа к компьютерной информации. Южно-уральские криминалистические чтения. Межвузовский сборник научных трудов. 2001. № 9. С. 156-165. URL: http://ndki.narud.ru/library/articles/Egoryshev_AS-Krim_ har1.html. (дата звернення: 25.07.2020).

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.94 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286.

Про затвердження Інструкції “Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні”: наказ Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, Адміністрації ДПС, Мінфіну, Мінюсту України від 16.11.12 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v01149 00-12#Text (дата звернення: 25.07.2020).

Про оперативно-розшукову діяльність: проект закону України від 04.04.17 р. № 6284. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 (дата звернення: 25.07.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті