Захист державних електронних інформаційних ресурсів України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220995

Ключові слова:

державні електронні інформаційні ресурси, кібербезпека, кіберзахист, удосконалення законодавства, інформаційно-телекомунікаційні системи.

Анотація

У статті здійснено аналіз напрямів удосконалення чинного законодавства України з метою захисту державних електронних інформаційних ресурсів. Запропоновано внести зміни у кримінальне процесуальне законодавство України та Закон України “Про телекомунікації” задля імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність, ввести кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні електронні інформаційні ресурси. Сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правових процедур, пов’язаних із захистом державних електронних інформаційних ресурсів, зокрема запропоновано запровадити ліцензування діяльності провайдерів Інтернет-послуг для органів державної влади, в яких обробляються державні електронні інформаційні ресурси та переглянути нормативні документи у сфері технічного і криптографічного захисту інформації.

Біографія автора

С. Г. Петров

кандидат юридичних наук

Посилання

Петров С.Г. Правові основи взаємодії державних органів та приватних суб’єктів із метою захисту електронних інформаційних ресурсів України. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 107-112.

Юдін О.К., Бучик С.С. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз: монографія. Київ: НАУ, 2015. 214 с.

Приймак Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів. URL: http://www.visnyk.academy.gov.ua/wp-соntent-/upl oad/2013/11/2011-4-18.pdf

Довгань О.Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2015. 386 c.

Котвицкий І. Що потрібно зробити Україні для власної кібербезпеки. URL: https:// www.glavnoe.ua/articles/a12228-scho-potribno-zrobiti-ukraini-dlja-vlasnoi-kiberbezpeki

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

The National Cybersecurity R&D Programme. URL: https://www.nrf.gov.sg/programmes/nat ional-cybersecurity-r-d-programme

Марущак А.І. Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 127-132.

Про кіберзлочинність: Конвенція РЄ від 23 листопада 2001 року. Офіційний вісник України. 2007. № 65. Ст. 253.

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 899.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації”: Указ Президента України від 13.02.17 р. № 32. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 322017-21282

Про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України”: проект закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України від 10.03.20 р. № 3196. URL: https://www.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68347

Про затвердження Положення про державний контроль за станом технічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Держспецзв’язку України від 16.05.07 р. № 87. Офіційний вісник України. 2007. № 50. Ст. 2037.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації”: Указ Президента України від 13.02.17 р. № 32/2017. Офіційний вісник України. 2017. № 16. Ст. 464.

Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.16 р. № 563. Офіційний вісник України. 2016. № 69. Ст. 2332.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті