Удосконалення законодавства щодо термінології у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Автор(и)

  • А. В. Свінцицький директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.,
  • В. А. Степанов провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.,
  • Б. Д. Леонов головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220993

Ключові слова:

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, інші технічні засоби негласного отримання інформації, технічна забезпеченість, придатність, скритний спосіб.

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем термінології у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Біографії авторів

В. А. Степанов, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

кандидат технічних наук

Б. Д. Леонов, головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Соколан Т.С. Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відео спостереження. Вісник ХНУВС. 2011. № 2. С. 301-307.

Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.16 р. № 669. Офіційний Вісник України. 2016. № 79. Ст. 2640.

Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку: Указ Президента України від 13.04.01 р. № 256. Офіційний Вісник України. 2001. № 16. Ст. 697.

Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.15 р. №1057. Офіційний Вісник України. 2015. № 102. Ст. 3519.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України від 12.08.05 р. № 440. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/showz090205/print14 14494494558707 (дата звернення: 25.05.2020).

Про затвердження Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.13 р. № 449. Офіційний Вісник України. 2013. № 50. Ст. 1793.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, 11-12, 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4651-17

Галстян Г.Г. Зарубіжний досвід використання оперативно-технічних засобів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. 2018. Т. 2. С. 78-81.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.

Допілка В.О. Контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Митна справа. 2012. № 2. С. 45-49.

Пасека О.Ф. Окремі проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за КК України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 2. С. 301-310.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р. № 2230-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 38.

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.15 р. № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання: Закон України від 06.06.19 р. № 2740-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 28. Ст. 116.

Бегишев И.Р. Уголовно-правовая характеристика специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Следователь. 2010. № 5. С. 2-4.

Логінов І.В. Визначення терміну “спеціально технічні засоби”: мат. міжвід. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах, м. Київ, 19 трав. 2011 р. Київ: Наук. вид. відділ Нац. акад. СБУ, 2011. С. 98-103.

Петроченков С.Д. Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации: дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Москва, 2013.

Черных А.А. Правовое регулирование оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Юридические науки. 2018. № 16. С. 2-4.

Council Resolution of 17 January 1995 on the Lawful interception of telecommunications. Offical Journal. C. 329. 04/11/1996. P. 0001-0006. URL: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uriCELEX:31996P1104:EN:HTML (дата звернення: 25.05.2020).

Про оперативні запити правоохоронних органів стосовно громадських телекомунікаційних мереж та послуг зв’язку: Резолюція Ради Європи. – (Брюссель, 20.06.2001). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_234 (дата звернення: 25.05.2020).

On the retention of data generated or processed in connection with the provision of public available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC: Directive 2006/24/EC of European Parliament and of the Council of 15 March 2006. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uriCELEX:32006L0024 (дата звернення: 25.05.2020).

Про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за незаконне ввезення, придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації): проєкт Закону України від 12.02.15 р. (реєстр. № 2125). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2 (дата звернення: 25.05.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті