Теоретичні та практичні аспекти обмеження прав і свобод: вітчизняний та зарубіжний досвід

Автор(и)

  • О. І. Косілова науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, https://orcid.org/0000-0002-5574-3771

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220988

Ключові слова:

права і свободи, обмеження прав та свобод, заборона, втручання, виправдання втручання, “обмеження обмежень” (нім. - “Schranken-Schranken”)

Анотація

В статті аналізуються актуальні питання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні, розглядаються теоретичні питання обмеження прав і свобод у практиці Конституційного Суду України та Федерального конституційного суду Німеччини, ЕСПЛ, нормах вітчизняного законодавства та міжнародно-правових актів. Наводяться приклади обмеження політичних прав і свобод в Україні.

Біографія автора

О. І. Косілова, науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Рішення Конституційного суду України від 22.09.05 р. № 5-рп/2005. URL: http://www. ccu.gov.ua/docs/516 (дата звернення 05.06.20).

Решение Европейского суда по правам человека по делу “Эвелин против Франции” (Case of Ezelin v. France) от 26 апреля 1991 г. – (Дикман С.С., Терехов К.И. Свобода мирных собраний в практике Европейского Суда и Комиссии по правам человека: сб. решений и постановлений; под общ. ред. С.С. Дикмана. Москва: РИО “Новая юстиция”, 2011. 360 с.).

Савчин М.В. Порівняльне конституційне право: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 328 с.

Римаренко Ю. Приватне життя і поліція. URL: https://westudents.com.ua/glavy/68495-52-klasifkatsya-ta-mej-zdysnennya-prav-lyudini.html (дата звернення: 05.07.20).

Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ, 2015. 168 с.

Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 05.07.20).

Beck'scher Online-Kommentar GG. Retrieved June 12, 2020. URL: https://beck-online. beck. de/?vpath=bibdata/komm/BECKOK_29_BandVerfR/GG/cont/BECKOK.GG%2Ehtm (дата звернення: 05.07.20).

Косілова О.І., Поєдинок В.В. Втручання у права людини в німецькій та українській правових доктринах (2019). Порівняльно-аналітичне право. № 3, 50-56. URL: http://www.pap. in.ua/3_2019/13.pdf (дата звернення: 05.05.20).

Eppig V. Grundrechte (2010). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 471 с.

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.18 р. № 5-р/2018. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text (дата звернення: 05.07.20).

Рішення Конституційного Суду України від 01.06.16 р. № 2-рп/2016. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16#Text (дата звернення: 05.07.20).

Рішення Конституційного Суду України від 29.06.10 р. № 17-рп/2010 https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text (дата звернення: 05.07.20).

BVerfGE 118, 168. URL: https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv118168.html (дата звернення: 05.07.20).

Gropl, Verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen URL: https://www. uni-saarland.de/fileadm (дата звернення: 05.07.20).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949 (дата звернення: 07.07.20).

Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.01 р. № 2365-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 (дата звернення: 25.05.2020).

Про державну службу: Закон України від 10.12.15 р. № 889-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 25.05.2020).

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.14 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 25.05.2020).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.15 р. № 580-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 25.05.2020).

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.14 р. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (дата звернення: 25.05.2020).

Gesetz über die politischen Parteien.1967. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/partg (дата звернення: 10.06.2020).

Савчин М.В. Конституційне право України: підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. Київ: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання від 19.04.01 р. № 4-рп/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text (дата звернення: 05.07.20).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті