Свобода інформації як основа забезпечення інформаційного суверенітету

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220981

Ключові слова:

інформаційна свобода, інформаційний суверенітет, інформаційні права і свободи.

Анотація

У статті досліджено поняття “інформаційна свобода”, “інформаційний суверенітет”, їх співвідношення та сучасні підходи до забезпечення. За результатами проведеного дослідження встановлено, що реалізація інформаційного суверенітету держави передбачає забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері; визначення виключних підстав для обмежень доступу до інформації, що встановлюються при забезпеченні інформаційного суверенітету держави; пошук балансу між правами людини і необхідністю реалізації цілей держави в інформаційній сфері. Основоположними началами забезпечення інформаційного суверенітету держави є: презумпція інформаційної свободи як базисний принцип реалізації інформаційного суверенітету; захищеність інформаційної приватності людини; забезпечення права на інформацію як обов’язок держави.

Біографія автора

O. М. Солодка, докторант НА СБ України.

кандидат юридичних наук, с.н.с.,

Посилання

Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 5 / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія, 1998, 2004. С. 441.

The World’s First Freedom of Information Act / Anders Chydenius’ Legacy Today. Kokkola: Anders Chydenius Foundation, 2006. 103 p.

Созыв международной конференции по вопросу о свободе информации : Резолюция ГА ООН 59 (І) от 14.12.46 г. URL: www.daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/ 10/IMG /NR003310.pdf?OpenElement

Письменицький А.А., Слинько Д.В. Теорія держави і права: навч. посіб. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. 252с.

Золотар О.О. Правові основи інформаційної безпеки людини: дис. д-ра юр. наук.: 12.00.07. Київ, Харків, 2018. 479 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності. Стратегічна панорама. 2016. № 2. С. 73-77.

Кант И. Соч.: в 6 т. Москва: Мысль, 1964. Т. 3, 392 с.

Довгань О.Д. Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 3 (19). С. 6-17.

Поощрение и защита права на свободу убеждений и их свободное выражение: Резолюция Комиссии по правам человека. – (Доклад специального докладчика г-на Абида Хуссейна, подготовленный в соответствии с резолюцией 1993/45 Комиссии по правам человека. 19 декабря 1994 г. E/CN.4/1995/32). URL: http://www.daccess-ods.un.org/TMP/7821679.711341 86.html

Брижко В.М. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ Видавничий дім “АртЕК”, 2017. 226 с. С. 114; Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних: / [І. Майстренко – переклад з англ.; В. Брижко – редагування тексту]. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 177 с.

Марущак А.І. Визначення поняття “доступ до інформації”. Правова інформатика. № 3(11)/2006. С. 69-74.

Забара І.М. Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права. Правова інформатика. № 1(45)/2015. С. 48-57.

Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року: ООН. URL: http://zakon2.rada. gov.ua

Європейська Конвенція з прав людини від 04 листопада.1950 року: Рада Європи. URL: http://zakon2.rada.gov.ua

Бенедек Ф., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. П.: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 c.

Брижко В.М. Права і свободи людини і громадянина. – (Кн.: Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади: монографія. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2012 р. 304 с. С. 16-57); Брижко В.М., Фурашев В.М. Джерела знань філософії права. “Людина”, “громадянин” і “особа” та “права” і “свободи”. – (Кн.: Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с. С. 10-62, 81-84).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-15

Номер

Розділ

Статті